rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

veiligheid en welzijn

De school wil een veilige omgeving zijn voor leerlingen en medewerkers. Om dat te bewerkstelligen heeft de school een uitgebreid veiligheidsplan.

Arbo-beleidsverklaring

Onze arbo-beleidsverklaring luidt als volgt: ‘De school streeft naar optimale arbeidsomstandigheden en een verantwoord milieubeleid, waardoor de veiligheid en de gezondheid van personeel en leerlingen wordt gewaarborgd, het welzijn wordt bevorderd en het milieu wordt beschermd tegen negatieve effecten ten gevolge van schoolactiviteiten. Bij alle beslissingen en bij de dagelijkse gang van zaken hebben veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu een hoge prioriteit.’

Veiligheidsplan

De school wil een veilige omgeving zijn voor leerlingen en medewerkers. Om dat te bewerkstelligen heeft de school een uitgebreid veiligheidsplan. Daarin staan de uitgangspunten en protocollen met betrekking tot alle veiligheidsonderwerpen. Bijvoorbeeld het schoolreglement, anti-pestprotocol, ontruimingsplan, privacyreglementen, voorlichting over roken, drinken en middelengebruik, verstandig omgaan met sociale media, etc.

Reglement alcohol en drugs

We werken samen met Youz.
Deze organisatie helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen ze gezinnen, zo intensief en zo kort als nodig. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen.
Samen met Youz hebben we een reglement alcohol en drugs opgesteld. Ook werken we samen met Youz voor training, voorlichting en hulp.