rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

schoolbenodigdheden

Hieronder vindt u een korte opsomming van zaken die voor uw zoon/dochter nodig zijn om het onderwijs goed te kunnen volgen. Veel gaat in overleg met de docent of de mentor. Zie ook de jaarlijkse boekenlijsten.

vulpen met blauwe inkt (klas 7, 8 en 9), kleurpotloden, puntenslijper met opvang voor slijpsel, liniaal, - geodriehoek, passer, trekpen;
gymnastiekkleding en – schoenen voor zowel binnen – als buitengymnastiek;
euritmieschoenen;
in de hogere leerjaren voor de exacte vakken een rekenmachine;
voor diverse vakken: schriften en mappen;
voor textiel: naaigerei;
voor verscheidene vakken: readers.

schoolboeken

De benodigde schoolboeken worden door school in bruikleen gegeven. Ruim voor begin van de zomervakantie ontvangen alle leerlingen informatie betreffende de gang van zaken rond het bestellen van de boeken.

Wij werken samen met Van Dijk Educatie in Kampen. Via de website vandijk.nl kunnen de leerlingen het grootste deel van de boeken verkrijgen voor het volgende schooljaar. Voor diverse vakken verstrekt de leerkracht in de loop van het jaar ook enkele boeken. Deze boeken worden aan het eind van de lessenserie of aan het eind van het schooljaar op school weer ingeleverd. In toenemende mate worden naast schoolboeken ook digitale middelen ingezet. Voor de bescherming van de privacy is er een bewerkersovereenkomst afgesloten met de firma Van Dijk.

De tekst van die overeenkomst vindt u hieronder.