rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

schoolleiding

Samen met teamleiders is de schoolleiding verantwoordelijk voor beleids- en besluitvorming.


rector   de heer Cooiman   sco@vszh.nl  

conrector bedrijfsvoering   mevrouw Kasbergen   akas@vszh.nl  

conrector personeel   mevrouw Verveer   svr@vszh.nl  


ondersteuning van de schoolleiding:
managementassistent   mevrouw Koopman   rak@vszh.nl