rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

absentie

Absentie wegens Corona

Ouders kunnen via de onderstaande knop doorgeven dat hun zoon/dochter thuis blijft wegens zaken die gerelateerd zijn aan Corona. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Er zal via de mail contact opgenomen worden over de voortgang van het onderwijs.
Ook is er een speciale coördinator aangesteld die de voortgang van de thuiszittende leerlingen in de gaten houdt. U hoeft deze melding maar 1x te doen.

Absentie wegens Corona

Absentie zonder Corona redenen

Het is belangrijk dat ouders de absentie van hun zoon/dochter tijdig (vooraf) melden. Daarvoor gebruikt u het onderstaande formulier.
Absentie doorgeven voor de dag zelf kan tot uiterlijk 10.00u.
U kunt absentie doorgeven wegens ziekte (hele dag), bezoek arts, tandarts en orthodontist.
Onverklaarde absenties worden na twee dagen behandeld als spijbelen met alle vervelende gevolgen van dien.

Voor alle andere redenen van absentie moet verlof worden aangevraagd door het invullen van het verlofformulier onder het kopje
verlof buiten schoolvakanties

Absentiemeldingen mogen alleen door ouders/verzorgers gedaan worden, ook al is de leerling 18+.
Een leerling kan alleen zelf een absentiemelding doen als hij/zij op zichzelf woont, zonder de ouders/verzorgers. We gaan er dus van uit dat alle meldingen via het formulier ook bekend zijn bij de ouders. Bij het invullen van het absentieformulier wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het adres van de ouders.
Het formulier werkt alleen als u exact de gegevens gebruikt die in Magister geregistreerd staan. Als het formulier niet werkt, kan dat daar aan liggen.