rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

absentie

Het is belangrijk dat ouders de absentie van hun zoon/dochter tijdig (vooraf) melden. Daarvoor gebruikt u het onderstaande formulier of spreekt u een boodschap in op het antwoordapparaat.
Absentie voor de dag zelf kan tot uiterlijk 10.00u gemeld worden.
U kunt absentie doorgeven wegens ziekte (hele dag), bezoek arts, tandarts en orthodontist.
Voor alle andere redenen van absentie moet verlof worden aangevraagd door het invullen van het verlofformulier onder het kopje verlof buiten schoolvakanties