rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting.

Vanaf het moment dat de leerling in het examentraject komt, wordt een PTA gehanteerd.
Het is een overzicht van alle examentoetsen die de leerling in het betreffende leerjaar gaat afleggen.

De PTA's worden hier jaarlijks uiterlijk 1 oktober geplaatst voor het lopende schooljaar.

In de loop van een schooljaar kan er een wijziging plaatsvinden.
De wijzigingen worden onder aan deze pagina bekend gemaakt in een apart bestand genaamd 'Erratum'.
Het laatste erratum dateert van 20 december 2021