rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Burgerschap

Eind 2005 is een (onderwijs)wet aangenomen die scholen vraagt aandacht te besteden aan 'actief burgerschap en sociale integratie'. Centraal stond hierbij "de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren". Per 1 augustus 2021 is het ook wettelijk verplicht om burgerschapsonderwijs op school aan te bieden met iets meer handvatten dan in de wet van 2005 werd opgenomen. Zo’n 16 jaar later zijn de uitgangspunten min of meer gelijk gebleven. “Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Die gemeenschappelijke waarden zijn van belang om met allerlei verschillende mensen vreedzaam samen te leven. Kinderen kennen die waarden niet vanzelf: die moeten worden onderwezen en onderhouden. Daarbij speelt de school een zeer belangrijke rol”.
Individualisering en toenemende onthechting van sociale verbanden en de maatschappij