rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

tussentijds aanmelden

Het kan zijn dat een leerling in een later stadium op onze school wil instromen. Dat kan gebeuren door een verhuizing of vanuit een pedagogische vraag.

Tot en met de meivakantie is er bij ons géén mogelijkheid tussentijdse aanmeldingen te doen. Na de meivakantie kunt u weer naar de beschikbare plekken kijken op deze pagina en dan zo nodig contact met ons opnemen. Na de meivakantie is er meer duidelijk over beschikbare plaatsen. We zullen dan onze informatie bijwerken en hier publiceren.

Voor een tussentijdse aanmelding kan informatie gevraagd worden via info@rudolfsteinercollege.nl. Als er nog plaats is, zal de aanmelding behandeld worden door de teamleider van de betreffende afdeling.

Voor beschikbare plaatsen per leerjaar en leerweg, zie hieronder.
.

Klas 7 vmbo/havo   geen plaats  

Klas 7 havo/vwo   geen plaats  

Klas 8 vmbo/havo   geen plaats  

Klas 8 havo/vwo   geen plaats  

Klas 9 vmbo   geen plaats  

Klas 9 havo   geen plaats  

Klas 9 vwo   geen plaats  

Klas 10 vmbo   geen plaats  

Klas 10 havo   geen plaats  

Klas 10 vwo   geen plaats  

Klas 11 havo   geen plaats  

Klas 11 havo via vmbo   geen plaats  

Klas 11 vwo   geen plaats  

Klas 12 havo via vmbo   geen plaats  

Klas 12 vwo   geen plaats  


Wat is er nodig voor een aanmelding
aanmeldformulier inclusief toestemmingsformulier beeldmateriaal
VO-VO formulier
OKR basisschool
recente cijferlijst huidige school
onderzoeksverslagen en verklaringen

Welke voorrangsregels hanteren we
broer/zus op school en/of leerling afkomstig van vrijeschool

Hoe kan een aanmelding gedaan worden
stuur een mail naar de leerlingenadministratie via mkb@vszh.nl

Hoe ziet het proces er verder uit
ouders doen de aanmelding en leveren de informatie compleet in bij de school
teamleider leest de informatie
indien nodig krijgen ouders een uitnodiging voor een gesprek
besluit over aanname wel/niet wordt genomen