rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

tussentijds aanmelden

Het kan zijn dat een leerling in een later stadium op onze school wil instromen. Dat kan gebeuren door een verhuizing of vanuit een pedagogische vraag.

Hieronder kunt u zien welke beschikbare plekken we hebben.
Ter verduidelijking:
De namen van de klassen zien er op een vrijeschool iets anders uit.
Klas 7 = eerste leerjaar
Klas 8 = tweede leerjaar
Klas 9 = derde leerjaar
enz.
We zullen onze informatie voortdurend bijwerken.

Beschikbare plaatsen voor schooljaar 2023-2024

Klas 7 vmbo-tl Ambachtelijke stroom, geen plaats
Klas 7 vmbo/havo, geen plaats

Klas 7 havo/vwo, 4 plaatsen op locatie Oudedijk
Sluitingsdatum voor deze aanmeldingen is 24 mei.

Klas 8 vmbo-tl Ambachtelijke stroom, geen plaats
Klas 8 vmbo/havo, geen plaats
Klas 8 havo/vwo, geen plaats
Klas 9 vmbo-tl Ambachtelijke stroom, geen plaats
Klas 9 vmbo-tl, geen plaats
Klas 9 havo, geen plaats
Klas 9 vwo, geen plaats
Klas 10 vmbo-tl Ambachtelijke stroom, geen plaats
Klas 10 vmbo-tl, geen plaats
Klas 10 havo, geen plaats
Klas 10 vwo, geen plaats
Klas 11 havo, geen plaats
Klas 11 havo via vmbo-tl, geen plaats
Klas 11 vwo, geen plaats
Klas 12 havo via vmbo-tl, geen plaats
Klas 12 vwo, geen plaats

Wat is er nodig voor een aanmelding
aanmeldformulier inclusief toestemmingsformulier beeldmateriaal
VO-VO formulier;
OKR basisschool;
recente cijferlijst huidige school;
onderzoeksverslagen en verklaringen.

Welke voorrangsregels hanteren we
broer/zus op school en/of leerling afkomstig van vrijeschool.

Hoe kan een aanmelding gedaan worden
stuur een mail naar de leerlingenadministratie via mkb@vszh.nl.

Hoe ziet het proces er verder uit
ouders doen de aanmelding en leveren de informatie compleet in bij de school;
teamleider en ondersteuningscoördinator lezen de informatie;
indien nodig vindt afstemming met de school van herkomst plaats;
indien nodig krijgen leerling en ouders/verzorgers een uitnodiging voor een gesprek;
teamleider besluit over wel of geen aanname.

Beschikbare plaatsen voor schooljaar 2024-2025

We hebben momenteel onvoldoende zicht op eventueel beschikbare plekken na de zomervakantie.
We verwachten in juni hierover meer informatie te kunnen geven.
Dat zullen we dan op deze plek doen.
Goed om te weten dat wij géén wachtlijst hanteren.
Het heeft dan ook geen zin om nu al contact met ons op te nemen.
Bij tussentijdse aanmeldingen hanteren we onderstaande voorrangsregels:
Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op onze school hebben;
Leerlingen die afkomstig zijn van vrije basisscholen.