rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

financiële ondersteuning

In deze tijd ervaren meer gezinnen financiële uitdagingen.
Onze school maatschappelijk werker fungeert als intermediair en staat klaar om ouders te helpen bij het verkrijgen van passende financiële ondersteuning.
Ze is discreet te benaderen voor hulp via haar mailadres aku@vszh.nl
Gelukkig zijn er in Nederland diverse initiatieven en stichtingen die zich inzetten om gezinnen te ondersteunen.
Elke organisatie heeft zijn eigen manier van aanmelden.
Soms gaat dit via de professional van school. Soms kunnen gezinnen en jongeren zelf ondersteuning aanvragen.
Hieronder de links naar sites van dergelijke initiatieven.

Meedoen in Rotterdam
Voor zwemles, chromebook, Squla lidmaatschap, fiets, verjaardag, sport, cultuur etc.

Jeugdfonds Sport en cultuur
Voor een lidmaatschap van sportverenigingen, dans en kunst.
Sport-, gymkleding en andere essentiële benodigdheden.

Kinderhulp
Voor het aanschaffen van een fiets, een telefoon of verjaardagsboxen.

Stichting Leergeld
Biedt kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor schoolmateriaal, schriften, rekenmachines, laptops en woordenboeken.

Voedselbank
Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen die het tijdelijk zelf niet redden.

Kinderhulp
Biedt financiële ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 21 jaar op het gebied van ontwikkeling, ontspanning, basale zaken en bijzondere zaken zoals naamsverandering, medicijnen of therapie.
Via onze schoolmaatschappelijk werker kunnen vergoedingen aangevraagd worden die bij andere fondsen niet mogelijk zijn.

Stichting Jarige Job
Geeft een verjaardagsbox aan kinderen van 4 tot en met 18 jaar.

Linda Foundation
Voor gezinnen met kinderen die het financieel zwaar hebben.

Secret Sint
Je vraagt een pakket aan voor je gezin of voor een gezin wat het goed kan gebruiken. Vervolgens wordt de match gemaakt met een Secret Sint.