rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

De vraag naar het
wezenlijke van de
dingen komt op

“Dankzij deze
school heeft
onze zoon zich
ontwikkeld tot
een fijn mens
met brede
interesses en
kennis.”

Ouder van oud-leerling

klas 12

De 17/18-jarige wordt zelfstandiger, krijgt meer vertrouwen in zichzelf en zicht op zijn kwaliteiten en idealen. De vraag naar het wezenlijke van de dingen komt op. De jongvolwassene krijgt het vermogen daar zelf creatief en scheppend mee om te gaan. Klas 12 biedt een brede afronding van het vrijeschoolonderwijs. De ontwikkelingsstof van vele periodevakken is beschouwelijk getint en spant grote bogen. Zoekend naar een eigen oordeel verdiepen de leerlingen zich in diverse wereld- en maatschappijbeelden.

Eindproductie

Na het centraal examen staat het leven van klas 12 drie weken in het teken van een eindproductie waarin verschillende kunstdisciplines zijn verwerkt. De eindproductie biedt ze ook de mogelijkheid hun beeldende en ambachtelijke vermogens in te zetten bij het ontwerpen van kleding en decors. De leerlingen die kiezen voor een rol op het toneel kunnen hun dramatische en andere kunstzinnige verworvenheden en talenten uitspelen en tonen.

Eindwerkstuk en eindpresentatie

Onder begeleiding van een leerkracht verbinden de 12e-klassers zich met een onderwerp waarover zij een eindwerkstuk maken. In de periode Wereldliteratuur oriënteren zij zich op hun onderwerp. Zij lezen een boek uit de wereldliteratuur dat te maken heeft met het thema van hun eindpresentatie. Leerling en leerkracht ontmoeten elkaar in de zoektocht naar de essentie van het zelfgekozen onderwerp. Uiteindelijk mondt het geheel uit in een presentatie in de theaterzaal aan ouders, leerlingen, leerkrachten en belangstellenden. De leerlingen leven in spanning toe naar hun eindpresentatie. Na afloop zijn ze trots dat ze het gepresteerd hebben. Voor het publiek is het indrukwekkend om te zien wat jonge mensen aan het eind van hun vrijeschooltijd zichtbaar kunnen maken.

Kunstreis en biografie

De bestemming is Italië. De 12-daagse kunstreis voert de leerlingen langs oude en moderne kunst en architectuur in Rome en andere steden ten noorden hiervan. De kunstreis wordt door specifieke opdrachten verbonden met een bewuste persoonlijke beleving. De eerste drie dagen staan in het teken van de biografie. De leerlingen blikken terug op hun eigen leven en onderzoeken hoe ze geworden zijn tot wie ze nu zijn. Dit gebeurt in de veilige sociale omgeving van de klas op een plek ver van huis. Het persoonlijke van elkebiografie verbindt zich met de kunstgeschiedenis en komt in kunstzinnige beelden tot leven. Door de kunstreis met de biografiedagen leren de leerlingen zichzelf en elkaar echt kennen. Als hechte groep en extra gemotiveerd komen zij terug. Dit geeft een bijzondere kwaliteit aan hun samenwerken in de laatste maanden van hun vrijeschooltijd.

Periode Architectuur

De leerling ontwerpt een huis. Hierbij worden de basale mogelijkheden en de schoonheid
van architectuur geleerd en beleefd. De leerlingen werken hun ideeën op schaal uit in een schetsontwerp. Sommigen maken nog een ‘artist’s impression’ in perspectief of een maquette.

Periode Biologie: dierenrijk en evolutie

Een overzicht van het dierenrijk wordt geboden, van eencelligen, sponzen en geleedpotigen tot reptielen, amfibieën en zoogdieren. Er wordt gezocht naar karakterisering van de verschillende diersoorten, met de mens als referentiekader. Daarnaast houden de leerlingen zich bezig met wetenschapsfilosofie en wordt de invloed onderzocht die overtuigingen op een wereldbeeld kunnen hebben. Verschillende visies op de evolutie worden besproken.

Periode Geschiedenis: overzicht van de geschiedenis

In de periode geschiedenis wordt een overzicht van de cultuurgeschiedenis van Europa gegeven, van de middeleeuwen tot nu, met als pijlers de Griekse, Romeinse en christelijke cultuur. Hierbij worden sociale, economische, wetenschappelijke, religieuze, filosofische en politieke ontwikkelingen besproken.

Periode Kunst- en Cultuurgeschiedenis

Deze periode is een voorbereiding op de kunstreis. De leerlingen houden zich bezig met moderne en eigentijdse kunst. Vanuit een terugblik op de lessen kunstgeschiedenis van de afgelopen jaren komen de begrippen klassiek, modern en postmodern tot leven. Veel aandacht is er voor eigentijdse kunst en voor de vraag: “Wat is kunst eigenlijk?”

Periode Nederlands: wereldliteratuur

In deze periode worden grote literaire werken en schrijvers behandeld. Lezen van wereldliteratuur brengt de leerling in contact met grote levensvragen en verschillende zienswijzen en culturen. Klassikaal worden fragmenten gelezen en besproken. De leerlingen houden ook een presentatie van een boek naar keuze uit de wereldliteratuur. Tevens zoekt de leerling naar boeken waarvan het thema aansluit bij het onderwerp dat hij voor zijn eindwerkstuk wil onderzoeken. Dit gebruikt hij als inspiratiebron en verdieping, ook voor zijn eindpresentatie.

Vaklessen Beeldend

De leerling maakt een figuratief of abstract beeld van zichzelf, al dan niet in relatie tot de eigen leefwereld. Dit werkstuk kan uitgevoerd worden in alle ruimtelijke technieken en materialen waarmee de leerling vertrouwd is geraakt. Het geheel wordt door twee kunstdocenten beoordeeld.

Vaklessen Muziek

In het laatste jaar zijn de lessen – naast een paar groepsopdrachten – meer gericht op het individu. De kennis die is verworven in de eerdere leerjaren biedt de leerling de basis om verder te denken en zich te verdiepen in bepaalde stijlrichtingen, eventueel zelfs met zicht op toekomstplannen in de muziek.

Vaklessen Toneel

In het derde jaar onderzoeken de leerlingen of verschillende kunstdisciplines gecombineerd kunnen worden. Er wordt een productie gemaakt op basis van een thema. Dit stuk wordt tijdens het scholiereneenakterfestival buiten de school opgevoerd. Nu wordt van de leerlingen verwacht dat ze – naast hun eigen spelmogelijkheden – ook het regisseren ontwikkelen. Elke leerling schrijft een eigen monoloog naar aanleiding van een krantenknipsel. Ze regisseren elkaar. Ook is het mogelijk de toneelgroep van klas 11 te regisseren.