rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

vacatures

Het Rudolf Steiner College is een school voor vwo, havo en vmbo-tl in Rotterdam. De school maakt, samen met de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Leiden en Den Haag, deel uit van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN).

Werken op het Rudolf Steiner College

Werken op het Rudolf Steiner College betekent werken in een lerende organisatie.
Een omgeving waarin mensen durven te onderzoeken, te leren en graag met elkaar bespreken hoe de lessen en het werk zo goed mogelijk gedaan kan worden. Zij kunnen het antroposofisch gedachtegoed vertalen naar de huidige onderwijs-praktijk. Een ondernemende houding, ambitie en initiatiefkracht worden gewaardeerd. Er is een intern scholingsprogramma door docenten onderling,
met intervisie en uitwisseling. Het volgen van scholing buiten de school wordt gestimuleerd en ondersteund.

Het is belangrijk dat je in overeenstemming met de pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs werkt en de identiteit van de school onderschrijft.

Als je interesse hebt in werken op onze school, kun je dat kenbaar maken, ook als er geen vacatures open staan, door het sturen van een open sollicitatie naar info@rudolfsteinercollege.nl ter attentie van mevrouw Verveer. Van docenten vragen wij een 1e of 2de graads bevoegdheid.

Stage lopen op het Rudolf Steiner College

Ben je student en wil je graag stage lopen op het Rudolf Steiner College? Kijk dan eens verder op de site; er staat veel informatie op over bijvoorbeeld het vrijeschoolonderwijs, activiteiten van leerlingen en begeleiding en zorg. Je bent van harte welkom de open avond of de open dag. Je kan een brief schrijven met je motivatie en CV naar info@rudolfsteinercollege.nl ter attentie van de heer Broekman.

Vacature mentor Middenbouw

We zoeken een enthousiaste mentor voor de middenbouw. Functieomvang in overleg.
Geïnteresseerd? Lees de volledige vacature hier onder.

Vacature HR adviseur voor Stichting vrijescholen Zuid West Nederland

De Stichting Vrijescholen Zuid West Nederland bestaat sinds 2000 en verenigt vijf scholen (De Vrije
School Den Haag PO en VO, het Marecollege in Leiden, het Rudolf Steiner College in Rotterdam en
de Internationale Waldorf School The Hague in Den Haag. De scholen werken vanuit een leerplan dat
gebaseerd is op het gedachtegoed van Rudolf Steiner.

We zoeken voor de stichting een HR adviseur.
Geïnteresseerd? Lees de volledige vacature hier onder.

Vacature Technisch Onderwijsassistent

We zoeken een enthousiaste Technisch Onderwijsassistent voor 0,6fte.
Geïnteresseerd? Lees de volledige vacature hier onder.

Vacature docent NaSk 0,6-0,7fte

We zoeken een enthousiaste docent voor het vak NaSk voor 0,6-0,7fte.
Geïnteresseerd? Lees de volledige vacature hier onder.