rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

meerderjarigheid

Mogelijk is uw zoon/dochter 18 jaar of wordt hij/zij dat binnenkort. Een heugelijke gebeurtenis, want dan wordt hij/zij op allerlei gebieden voor ‘vol’ aangezien. Een van de gevolgen van het bereiken van deze leeftijd is, dat u als ouder geen inzage meer hebt in de magistergegevens van uw zoon/dochter en u ook geen digitale post meer van de school ontvangt.
Dat kan een opluchting zijn, maar misschien vindt u dat ongewenst. Het recht om hierover te beslissen ligt niet bij de school maar bij uw zoon/dochter zelf. Via het inlogscherm van Magister kan hij/zij aangeven of of u wel of geen toegang heeft. Hieronder vindt u een korte handleiding.