rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Aanmelden

20 november 2020

Let op: er kunnen nog wijzigingen komen!
Houd de website in de gaten.

Aanmelden brugklas schooljaar 2021-2022


Voor wie
Voor ouders/verzorgers van een kind dat in klas 6 of groep 8 van de basisschool zit.

Toelaatbaarheid
U kunt als ouder/verzorger uw kind aanmelden voor de brugklas als:
hij of zij een vmbo-tl, havo of vwo advies heeft gekregen of een combinatie hiervan en
er een bewuste keuze voor het voortgezet vrijeschoolonderwijs is gemaakt.

Oriëntatie
Om tot een bewuste keuze te komen kunt u zich oriënteren op onze school.
Hiervoor bieden wij het volgende aan (onder voorbehoud):

Open lesmiddagen
Deze middagen zijn voor leerlingen van klas 6/groep 8, niet voor ouders.
Schrijf je hier in voor de open les middagen

Open dag
Later volgt (onder voorbehoud):
de open avond op 29 januari,
de open dag zaterdag 30 januari en
de informatieavond op 11 februari (alleen voor ouders).

Aanmeldprocedure
In de gemeente Rotterdam bestaat een centrale aanmeldingsprocedure voor het voortgezet onderwijs. Deze ‘OverstapRoute’ is opgesteld door Koers VO. Deze procedure geldt voor alle leerlingen binnen en buiten Rotterdam die zich aanmelden op Rotterdamse scholen. De procedure is vastgelegd in de ‘OverstapRoute 2020-2021’.

Locatie Oudedijk
Sinds een paar jaar kunnen wij beter tegemoet komen aan de vraag van leerlingen en ouders naar het vrijeschoolonderwijs op het Rudolf Steiner College. Momenteel volgen drie zevende klassen (eerste leerjaar) en twee achtste klassen (tweede leerjaar) lessen op de Oudedijk. Op de voorkeurslijst van uw kind kunt u aangeven welke locatie uw voorkeur geniet.

Instroombeperking
Voor schooljaar 2021-2022 geldt voor de Tamboerstraat en Oudedijk samen een maximum instroom van 230 leerlingen.

Verdeling brugklassen over twee locaties
Op de twee locaties hebben wij de volgende brugklastypes:
vmbo-tl/havo klassen (locatie Tamboerstraat en Oudedijk)
havo/vwo klassen (locatie Tamboerstraat en Oudedijk)
ambachtelijke stroom klas (locatie Tamboerstraat)

Voorrangsregel
Bij aanmelding hebben deze leerlingen voorrang:
Leerlingen afkomstig van de vrije basisscholen.
Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op het Rudolf Steiner College hebben.

Voorkeurslijsten
Bij het aanmelden op de school van eerste voorkeur levert u voor uw kind een voorkeurslijst in. Op deze lijst staan de keuzes van de leerling. Per brugklastype kan een voorkeur worden aangegeven. Hierdoor kunnen meerdere keuzes worden gemaakt voor het Rudolf Steiner College. Enkele voorbeelden:

Een voorbeeld van een leerling met een havo/vwo- of vwo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo (locatie Oudedijk)
2. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo (locatie Tamboerstraat)
3. School B havo
4. School C vwo
5. School D havo/vwo

Een voorbeeld van een leerling met een havo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo (locatie Tamboerstraat)
2. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo (locatie Tamboerstraat)
3. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo (locatie Oudedijk)
4. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo (locatie Oudedijk)
5. School B havo

Een voorbeeld van een leerling met een vmbo-tl-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo (locatie Oudedijk)
2. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo (locatie Tamboerstraat)
3. Vrijeschool De Kaap vmbo-gl/tl
4. School C vmbo-tl/havo
5. School D vmbo-tl

Aanmelding en aanname
De inschrijfdagen zijn van 15 februari tot en met 11 maart 2021 (onder voorbehoud). Houd de site in de gaten voor exacte data.

Bij de aanmelding dient u de volgende 4 zaken mee te nemen:
1) het aanmeldformulier van onze school (volledig ingevuld en ondertekend) staat vanaf 29 januari op de website
2) het adviesformulier van uw kind dat u van de basisschool heeft ontvangen
3) de voorkeurslijst van uw kind (volledig ingevuld en ondertekend) (de voorkeurslijst ontvangt u bij het adviesgesprek op de basisschool)
4) een geldig ID-bewijs van uw kind (in verband met de accountantscontrole).

Buiten Rotterdam
Komt uw kind van een school buiten Rotterdam, dan kunt u uiteraard ook uw kind bij ons aanmelden. Mogelijk werkt de basisschool niet met een voorkeurslijst. Bij de aanmelding van uw kind volstaat dan het inleveren van:
1) ons aanmeldformulier (volledig ingevuld en ondertekend) met voorkeuren voor de locaties,
2) het document van de basisschool waarop het leerwegadvies vermeld staat en
3) het ID-bewijs.

De inhoudelijke overdracht van de leerlinggegevens van de basisschool naar onze school gebeurt naderhand door de scholen zelf. Voor leerlingen met een LWOO-indicatie bestaat een afwijkende aanmeldprocedure. Informatie hierover vindt u in de Rotterdamse plaatsingswijzer.

Indeling geplaatste leerlingen
Als een leerling toegelaten is, wordt hij/zij in één van de brugklassen geplaatst: vmbo-tl/havo, havo/vwo of de ambachtelijke stroom. De indeling gebeurt op basis van de door u aangegeven voorkeuren. Hiervoor wordt zo nodig een loting toegepast. Vervolgens bepaalt de aannamecommissie van de school de verdere klassenindeling. Over deze indeling kan niet worden gereclameerd.

 

aanmelden hogere leerjaren

Het kan zijn dat een leerling in een hoger leerjaar wil instromen op het Rudolf Steiner College.

lees verder...

aanmelden Ambachtelijke stroom

Leerlingen met een lwoo indicatie worden bij ons in de Ambachtelijke Stroom voor vmbo-tl geplaatst en kunnen vanaf 5 februari aangemeld worden.

lees verder...