rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Aanmelden

De tekst hieronder is inmiddels 'oud' maar wel informatief.

Voor wie
Voor ouders/verzorgers van een kind dat komend schooljaar naar de brugklas gaat.

Toelaatbaarheid
U kunt uw kind aanmelden voor de brugklas als:
hij of zij een vmbo-tl, havo of vwo advies heeft gekregen of een combinatie hiervan en
er een bewuste keuze voor het voortgezet vrijeschoolonderwijs is gemaakt.

Heeft uw kind een advies vmbo-bl/-kl/-gl of -tl en geeft de basisschool aan dat de leerling meer gebaat is bij leren vanuit het doen, dan is Vrijeschool De Kaap een mooi alternatief. Informatie vindt u op Vrijeschool De Kaap

Aanmeldprocedure

In de gemeente Rotterdam bestaat een centrale aanmeldingsprocedure voor het voortgezet onderwijs. Deze is opgesteld door FOKOR (koepel van Rotterdamse VO-scholen). Deze procedure geldt voor alle leerlingen binnen en buiten Rotterdam die zich aanmelden op Rotterdamse scholen. Voor leerlingen met een lwoo-indicatie bestaat een afwijkende aanmeldprocedure. De procedure voor het schooljaar 2019-2020 is vastgelegd in de ‘Rotterdamse Plaatsingswijzer 2018-2019’. Zie plaatsingswijzer

Bij het aanmelden op de inschrijfdagen is het niet verplicht dat uw kind aanwezig is, maar hij of zij mag wel mee komen. U moet de volgende documenten in ieder geval meenemen:

het aanmeldformulier van het Rudolf Steiner College (volledig ingevuld en ondertekend). Het aanmeldformulier staat uiterlijk 1 maart op de website;
het adviesformulier van uw kind dat u van de basisschool heeft ontvangen.
de voorkeurslijst van uw kind (volledig ingevuld en ondertekend). Bij de meeste basisscholen ontvangt u de voorkeurslijst bij het adviesgesprek. Als u de lijst niet ontvangt, dan hoeft u deze ook niet in te leveren;
een geldig ID-bewijs van uw kind.

De inhoudelijke overdracht van de leerlinggegevens van de basisschool naar het Rudolf Steiner College gebeurt naderhand door de scholen zelf. Voor leerlingen met een LWOO-indicatie bestaat een afwijkende aanmeldprocedure.

Extra locatie: Oudedijk 75
Vanaf dit schooljaar hebben we een extra locatie: Oudedijk 75. Hierdoor kunnen wij de vraag naar het vrijeschoolonderwijs beter aan. Er zijn dit jaar geen leerlingen uitgeloot! Bij het aanmelden dient u uw voorkeur aan te geven voor één van de twee locaties of aangeven dat u geen voorkeur heeft.

Instroombeperking
Voor komend schooljaar geldt een maximum instroom van 230 leerlingen leerlingen. Dit aantal geldt voor het totaal van de acht brugklassen verdeeld over de twee locaties. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt beslist of het aantal brugklassen wordt uitgebreid.

Verdeling brugklassen over twee locaties
Komend schooljaar is er ruimte voor de volgende brugklassen: vier vmbo-tl/havo klassen, vier havo/vwo klassen en één Ambachtelijke stroom klas. In een vmbo-tl/havo klas is plek voor 25 leerlingen en in een havo/vwo klas is plek voor 28 leerlingen. Op de Tamboerstraat zijn drie vmbo-tl/havo brugklassen, twee havo/vwo brugklassen en één Ambachtelijke stroom brugklas. Op de Oudedijk zijn één vmbo-tl/havo brugklas en twee havo/vwo brugklas.

Voorrangsregel
Bij aanmelding hebben de volgende leerlingen voorrang:
Leerlingen afkomstig van de vrije basisscholen.
Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op het Rudolf Steiner College hebben.

Voorkeurslijsten
Vanaf dit schooljaar geldt dat ieder kind bij het aanmelden op de school van de eerste keus een voorkeurslijst inlevert. Op deze lijst staan de vijf keuzes van de leerling; de eerste keus staat bovenaan. Per brugklastype kan een voorkeur worden aangegeven. Hierdoor kunnen meerdere keuzes worden gemaakt voor het Rudolf Steiner College. Enkele voorbeelden:

Een voorbeeld van een leerling met een havo/vwo- of vwo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo
2. School B havo
3. School C vwo
4. School D vwo
5. School E havo/vwo

Een voorbeeld van een leerling met een havo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo
2. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo
3. School B havo
4. School C havo/vwo
5. School D vmbo-tl/havo

Een voorbeeld van een leerling met een vmbo-tl-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo
2. Vrijeschool De Kaap vmbo-gl/tl
3. School C vmbo-tl/havo
4. School D vmbo-tl/havo
5. School D vmbo-tl

Indeling geplaatste leerlingen
Als een leerling toegelaten is, wordt hij/zij in één van de brugklassen geplaatst. De indeling gebeurt in eerste instantie op basis van de aangegeven voorkeuren. Mocht het nodig zijn, dan bepaalt loting de locatie waar een leerling geplaatst wordt. De aannamecommissie bepaalt de klassenindeling. Over deze indeling kan niet worden gereclameerd.

* Let op: er kunnen nog wijzigingen komen. (dd. 17 mei 2019)

 

aanmelden hogere leerjaren

Het kan zijn dat een leerling in een hoger leerjaar wil instromen op het Rudolf Steiner College.

lees verder...

aanmelden Ambachtelijke stroom

Leerlingen met een lwoo indicatie worden bij ons in de Ambachtelijke Stroom voor vmbo-tl geplaatst en kunnen vanaf 5 februari aangemeld worden.

lees verder...