rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Aanmelden

Aanmelden klas 7, leerjaar 1, schooljaar 2023-2024

Let op: er kunnen nog wijzigingen komen.

Voor wie
Voor ouders/verzorgers van een kind dat in schooljaar 2022-2023 in klas 6 of groep 8 van de basisschool zit.

Oriëntatie
Om tot een bewuste keuze te komen, kunt u zich oriënteren op onze school. Hiervoor kunt u komen naar onze informatie momenten, zie www.rudolfsteinercollege.nl/nl/open_dag_en_meer/.

Aanmeldprocedure
In de gemeente Rotterdam bestaat een centrale aanmeldingsprocedure voor het voortgezet onderwijs. ‘De OverstapRoute’ is opgesteld door Koers VO. Deze procedure geldt voor alle leerlingen binnen en buiten Rotterdam die zich aanmelden op Rotterdamse scholen. De procedure voor het schooljaar 2023-2024 is vastgelegd in de ‘OverstapRoute 2022-2023’.

Locatie Oudedijk
Sinds schooljaar 2018-2019 heeft de gemeente extra huisvesting aangeboden aan onze school. Hierdoor kunnen wij beter tegemoet komen aan de vraag van leerlingen en ouders naar ons onderwijs. Momenteel volgen vier zevende klassen (eerste leerjaar) en vier achtste klassen (tweede leerjaar) lessen op deze locatie.

Instroombeperking
Voor schooljaar 2023-2024 geldt voor de Tamboerstraat en Oudedijk samen een maximum instroom van 226 leerlingen. Hiervoor wordt zo nodig een loting toegepast.

Verdeling brugklassen over twee locaties
Op zowel de locatie Tamboerstraat als de locatie Oudedijk hebben wij de volgende brugklastypes:
ambachtelijke stroom-klassen
vmbo-tl/havo-klassen
havo/vwo-klassen

Voorrangsregel
Bij aanmelding hebben de volgende leerlingen voorrang:
Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op het Rudolf Steiner College hebben;
Leerlingen afkomstig van vrije basisscholen.

Voorkeurslijsten
Bij het aanmelden op de school van eerste voorkeur gebruikt u de voorkeurslijst die u voor uw kind ontvangt van de basisschool. Op deze lijst staan de keuzes die leerling kan maken. Per brugklastype kan een voorkeur worden aangegeven. Hierdoor kunnen meerdere keuzes worden gemaakt voor het Rudolf Steiner College. Enkele voorbeelden:

Een voorbeeld van een leerling met een havo/vwo- of vwo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo
2. School B havo
3. School C vwo
4. School C havo/vwo
5. School D havo/vwo

Een voorbeeld van een leerling met een havo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo
2. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo
3. School B havo
4. School C havo/vwo
5. School C vmbo-tl/havo

Een voorbeeld van een leerling met een vmbo-tl-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo
2. Young Waldorf School Rotterdam vmbo-gl/tl
3. School C vmbo-tl/havo
4. School D vmbo-tl
5. School E vmbo-tl

Aanmelding en aanname voor schooljaar 2023 - 2024
De aanmelding van leerlingen vindt plaats tijdens de inschrijfdagen. Deze zijn van 20 februari tot en met 17 maart 2023. Waarschijnlijk zal de aanmelding voor onze school digitaal plaatsvinden. Uiterlijk 1 februari vindt u hierover meer informatie op deze pagina.

Komt uw kind van een school buiten Rotterdam, dan kunt u hem/haar uiteraard ook aanmelden.
Mogelijk werkt de basisschool niet met een voorkeurslijst vanuit de Overstaproute. In dat geval kunt u ook ons (digitale) aanmeldformulier gebruiken. Hierover later meer informatie.

De inhoudelijke overdracht van de leerlinggegevens van de basisschool naar onze school gebeurt naderhand door de scholen zelf.

Indeling geplaatste leerlingen
Als een leerling toegelaten is, wordt deze in één van de brugklassen geplaatst:
Op de locatie Tamboerstraat:
o ambachtelijke stroom
o vmbo-tl/havo
o havo/vwo

Op de locatie Oudedijk:
o ambachtelijke stroom
o vmbo-tl/havo
o havo/vwo

De indeling op de locatie Tamboerstraat of Oudedijk voor de vmbo-tl/havo en havo/vwo-klassen gebeurt op basis van de voorkeuren die de ouders aangeven bij de aanmelding. Hiervoor wordt zo nodig ook een loting toegepast. Vervolgens bepaalt de aannamecommissie de verdere klassenindeling.
De indeling voor de ambachtelijke stroom-klassen wordt bepaald door de aannamecommissie op basis van leerlinggegevens. Hierbij kan dus geen voorkeur worden aangegeven voor een locatie.
Over deze indelingen kan niet worden gereclameerd.

 

tussentijds aanmelden

Het kan zijn dat een leerling in een later stadium op onze school wil instromen.

lees verder...