rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Aanmelden

De eerste aanmeldperiode is gestart!
Klik hiernaast op 'aanmelden brugklas 2021-2022'.

Let op: wegens de maatregelen van de overheid kunnen er wijzigingen in de procedure komen.
We houden onze website up-to-date.

Aanmelden anders dan anders

Dit jaar gaat het aanmelden voor nieuwe leerlingen anders dan anders. U en uw kind komen niet op school langs. U kunt uw kind gewoon vanuit huis aanmelden.
Er zijn twee aanmeldformulieren:
In het eerste formulier kunt u uw voorkeuren aangeven;
In het tweede formulier vult u de benodigde informatie over uw kind in.

De aanmeldperiode duurt van 15 februari tot en met 19 maart. Alle aanmeldingen binnen deze periode maken een gelijke kans op plaatsing. Op 22 maart hoort u van ons of uw kind geplaatst is of dat er sprake is van overaanmelding.

Is uw kind geplaatst, dan ontvangen wij hem of haar later dit schooljaar graag op school voor een nadere kennismaking.

Voor wie
Voor ouders/verzorgers van een kind dat in klas 6 of groep 8 van de basisschool zit voor de brugklas in schooljaar 2021-2022.

Toelaatbaarheid
U kunt als ouder/verzorger uw kind aanmelden voor de brugklas als:
hij of zij een vmbo-tl, havo of vwo advies heeft gekregen of een combinatie hiervan;
er een bewuste keuze voor het voortgezet vrijeschoolonderwijs is gemaakt.

Oriëntatie
Om tot een bewuste keuze te komen, kunt u zich oriënteren op ons onderwijs door het volgen van allerlei PR activiteiten. Al deze activiteiten zijn inmiddels geweest. U kunt nog wel webinars en filmpjes terugzien.
Zie pagina Open dag

Aanmeldprocedure
In de gemeente Rotterdam bestaat een centrale aanmeldingsprocedure voor het voortgezet onderwijs. Deze ‘OverstapRoute’ is opgesteld door Koers VO. Deze procedure geldt voor alle leerlingen binnen en buiten Rotterdam die zich aanmelden op Rotterdamse scholen. De procedure is vastgelegd in de ‘OverstapRoute 2020-2021’. Lees hier de meest recente informatie van KoersVO.

Locatie Oudedijk
Sinds een paar jaar kunnen wij beter tegemoet komen aan de vraag van leerlingen en ouders naar het vrijeschoolonderwijs. Momenteel volgen enkele zevende en achtste klassen lessen op de Oudedijk (eerste en tweede leerjaar). Op de voorkeurslijst van uw kind kunt u aangeven welke locatie uw voorkeur geniet.

Instroommaximum
Voor schooljaar 2021-2022 geldt voor de Tamboerstraat en Oudedijk samen een maximum instroom van 230 leerlingen.

Verdeling brugklassen over twee locaties
Op beide locaties hebben wij de volgende brugklastypes:
vmbo-tl/havo klassen (locatie Tamboerstraat en Oudedijk)
havo/vwo klassen (locatie Tamboerstraat en Oudedijk)
Ambachtelijke stroom klassen (locatie Tamboerstraat en Oudedijk)

Voorrangsregel
Bij aanmelding hebben deze leerlingen voorrang:
Leerlingen afkomstig van de vrije basisscholen.
Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op school hebben.

Voorkeurslijsten
Bij het aanmelden op de school van eerste voorkeur levert u voor uw kind een voorkeurslijst in. Dat gebeurt bij het aanmelden. Per brugklastype kan een voorkeur worden aangegeven. Hierdoor kunnen meerdere keuzes worden gemaakt voor onze school.
Wij bieden u de onderstaande keuzemogelijkheden:
1. Rudolf Steiner College Ambachtelijks stroom;
2. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo (locatie Oudedijk)
3. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo (locatie Tamboerstraat)
4. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo (locatie Oudedijk)
5. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo (locatie Tamboerstraat)

Bij het invullen van het aanmeldformulier is het opgeven van drie voorkeuren verplicht. Daarnaast kunt u vrijwillig nog twee voorkeuren opgeven.

Een voorbeeld van een leerling met een havo/vwo- of vwo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo (locatie Oudedijk)
2. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo (locatie Tamboerstraat)
3. School A, vwo
4. School B, havo
5, School C, vwo

Een voorbeeld van een leerling met een havo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo (locatie Tamboerstraat)
2. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo (locatie Tamboerstraat)
3. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo (locatie Oudedijk)
4. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo (locatie Oudedijk)
5. School B havo

Een voorbeeld van een leerling met een vmbo-tl-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo (locatie Oudedijk)
2. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo (locatie Tamboerstraat)
3. Vrijeschool De Kaap vmbo-gl/tl
4. School C vmbo-tl/havo
5. School D vmbo-tl

Aanmelding en aanname
De inschrijfdagen zijn van 15 februari tot en met 19 maart 2021.

Bij de aanmelding dient u scans van de volgende 3 zaken mee te sturen:
1) het aanmeldformulier van onze school, volledig ingevuld en ondertekend;
2) het adviesformulier van uw kind dat u van de basisschool heeft ontvangen;
3) de voorkeurslijst van uw kind, volledig ingevuld en ondertekend.
Deze lijst ontvangt u bij het adviesgesprek op de basisschool.

Buiten Rotterdam
Komt uw kind van een school buiten Rotterdam, dan kunt u uiteraard ook uw kind bij ons aanmelden. Mogelijk werkt de basisschool niet met een voorkeurslijst. Bij de aanmelding van uw kind volstaat dan het inleveren van:
1) ons aanmeldformulier, volledig ingevuld en ondertekend, met voorkeuren voor de locaties;
2) het document van de basisschool waarop het leerwegadvies vermeld staat.

De inhoudelijke overdracht van de leerlinggegevens van de basisschool naar onze school gebeurt later door de scholen zelf. Voor leerlingen met een LWOO-indicatie bestaat een afwijkende aanmeldprocedure. Informatie hierover vindt u in de Rotterdamse plaatsingswijzer.

Indeling geplaatste leerlingen
Als een leerling toegelaten is, wordt hij/zij in één van de brugklassen geplaatst: vmbo-tl/havo, havo/vwo of de Ambachtelijke stroom. De indeling gebeurt op basis van de door u aangegeven voorkeuren. Hiervoor wordt zo nodig een loting toegepast. Vervolgens bepaalt de aannamecommissie de verdere klassenindeling. Over deze indeling kan niet worden gereclameerd.

 

aanmelden brugklas 2021-2022

Hier kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor de brugklas 2021-2022

lees verder...

aanmelden hogere leerjaren

Het kan zijn dat een leerling in een hoger leerjaar wil instromen op het Rudolf Steiner College.

lees verder...

aanmelden Ambachtelijke stroom

Leerlingen met een lwoo indicatie worden bij ons in de Ambachtelijke Stroom voor vmbo-tl geplaatst en kunnen vanaf 5 februari aangemeld worden.

lees verder...