rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Aanmelden

Voor wie
Voor ouders/verzorgers van een kind dat dit schooljaar in de hoogste klas van de basisschool zit.

Toelaatbaarheid
U kunt uw kind aanmelden voor de brugklas als:
hij of zij een vmbo-tl, havo of vwo advies heeft gekregen of een combinatie hiervan;
er een bewuste keuze voor het voortgezet vrijeschoolonderwijs is gemaakt.

Kennismaken
Om tot een bewuste keuze te komen kunt u zich oriënteren op de volgende dagen:
31 januari 2020 - open avond van 18.30u tot 20.30u (Ook op de locatie Oudedijk)
1 februari 2020 - open dag van 10.00u tot 15.00u (Ook op de locatie Oudedijk)
11 februari 2020 - informatieavond alleen voor ouders van 18.30u tot 20.30u

U en uw kind zijn van harte welkom zonder aanmelden.

Aanmeldprocedure

In de gemeente Rotterdam bestaat een centrale aanmeldingsprocedure voor het voortgezet onderwijs. Deze 'OverstapRoute' is opgesteld door FOKOR (koepel van Rotterdamse VO-scholen) en geldt voor alle leerlingen binnen en buiten Rotterdam die zich aanmelden op Rotterdamse scholen. De procedure voor het schooljaar 2020-2021 is vastgelegd in de OverstapRoute 2019-2020

Locatie Oudedijk
Sinds enige tijd heeft de gemeente extra huisvesting aangeboden op de Oudedijk 75. Hierdoor kunnen wij beter tegemoet komen aan de vraag naar vrijeschoolonderwijs. Momenteel volgen twee zevende klassen (eerste leerjaar) en twee achtste klassen (tweede leerjaar) lessen op deze locatie. Bij de aanmelding kunt u aangeven welke locatie uw voorkeur geniet.

Instroombeperking
Voor komend schooljaar geldt een maximum instroom van 230 leerlingen leerlingen. Dit aantal geldt voor het totaal van de negen brugklassen verdeeld over de twee locaties.

Verdeling brugklassen over twee locaties
Komend schooljaar is er ruimte voor de volgende brugklassen: vier vmbo-tl/havo klassen, vier havo/vwo klassen en één Ambachtelijke Stroom klas. Op de Tamboerstraat zijn twee vmbo-tl/havo brugklassen, drie havo/vwo brugklassen en één Ambachtelijke Stroom brugklas. Op de Oudedijk zijn twee vmbo-tl/havo brugklassen en één havo/vwo brugklas. In een vmbo-tl/havo klas is plek voor 25 leerlingen en in een havo/vwo klas is plek voor 28 leerlingen.

Voorrangsregel
Bij aanmelding hebben de volgende leerlingen voorrang:
Leerlingen afkomstig van de vrije basisscholen.
Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op het Rudolf Steiner College hebben.

Voorkeurslijsten
Dit schooljaar geldt dat ieder kind bij het aanmelden op de school van de eerste keus een voorkeurslijst inlevert. Op deze lijst staan de vijf keuzes van de leerling; de eerste keus staat bovenaan. Per brugklastype kan een voorkeur worden aangegeven. Hierdoor kunnen meerdere keuzes worden gemaakt voor het Rudolf Steiner College. Enkele voorbeelden:

Een voorbeeld van een leerling met een havo/vwo- of vwo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo (Locatie Oudedijk)
2. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo (Locatie Tamboerstraat)
3. School B havo
4. School C vwo
5. School D havo/vwo

Een voorbeeld van een leerling met een havo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo (Locatie Tamboerstraat)
2. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo (Locatie Oudedijk)
3. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo (Locatie Tamboerstraat)
4. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo (Locatie Oudedijk)
5. School B havo

Een voorbeeld van een leerling met een vmbo-tl-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo (Locatie Oudedijk)
2. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo (Locatie Tamboerstraat)
3. Vrijeschool De Kaap vmbo-gl/tl
4. School C vmbo-tl/havo
5. School D vmbo-tl

Aanmelding en aanname voor schooljaar
De aanmelding van leerlingen voor de 7e klassen (brugklassen) vindt plaats op vaste inschrijfdagen. De inschrijfdagen zijn van 2 maart tot en met 12 maart 2020 (eerste aanmeldperiode). De openingstijden worden uiterlijk 21 februari op de website bekend gemaakt.

Bij de aanmelding dienen de ouders/verzorgers het volgende mee te nemen:
het aanmeldformulier (volledig ingevuld en ondertekend).
Dit aanmeldformulier staat vanaf 19 februari op de website.
het adviesformulier van uw kind dat u van de basisschool heeft ontvangen;
de voorkeurslijst van uw kind (volledig ingevuld en ondertekend)
De voorkeurslijst ontvangt u bij het adviesgesprek op de basisschool.
een geldig ID-bewijs van uw kind (in verband met de accountantscontrole)

Uw kind mag hierbij aanwezig zijn, maar dat is niet verplicht.

Komt uw kind van een school buiten Rotterdam, dan kunt u uiteraard ook uw kind aanmelden. Mogelijk werkt de basisschool niet met een voorkeurslijst. Bij de aanmelding van uw kind volstaat dan het inleveren van ons aanmeldformulier (volledig ingevuld en ondertekend) samen met het document van de basisschool waarop het leerwegadvies vermeld staat. Op het aanmeldformulier geeft u uw voorkeuren voor de locaties aan.

Na daadwerkelijke plaatsing draagt de basisschool de leerlinggegevens over. Voor leerlingen met een LWOO-indicatie bestaat een afwijkende aanmeldprocedure. Informatie hierover vindt u in de Rotterdamse plaatsingswijzer.

Indeling geplaatste leerlingen
Als een leerling toegelaten is, wordt hij of zij in één van de brugklassen geplaatst. De indeling gebeurt in eerste instantie op basis van de aangegeven voorkeuren. Hiervoor wordt een loting toegepast. Vervolgens bepaalt de aannamecommissie de verdere klassenindeling. Over deze indeling kan niet worden gereclameerd.

* Let op: er kunnen nog wijzigingen komen. (dd. 07/01/2020)

 

aanmelden hogere leerjaren

Het kan zijn dat een leerling in een hoger leerjaar wil instromen op het Rudolf Steiner College.

lees verder...

aanmelden Ambachtelijke stroom

Leerlingen met een lwoo indicatie worden bij ons in de Ambachtelijke Stroom voor vmbo-tl geplaatst en kunnen vanaf 5 februari aangemeld worden.

lees verder...