rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Aanmelden

Voortgang van de huidige aanmeldingen

Op dit moment is de eerste ronde van de aanmeldperiode verstreken.
Mocht u uw kind voor de 2e ronde willen aanmelden, dan kunt u het aanmeldformulier hieronder invullen.
Het lijkt er momenteel op dat er nog plaatsen beschikbaar zijn.
We kunnen hierover momenteel nog geen garanties geven

Aanmeldformulier

De aanmeldperiode start maandag 18 maart en loopt tot en met 1 april.
Let op:
vult u het aanmeldformulier alleen in wanneer u van de basisschool het definitieve PO-advies heeft ontvangen en voor leerlingen uit Rotterdam e.o. dan ook de Unieke Code heeft ontvangen.
Heeft u die nog niet ontvangen, maakt u zich dan geen zorgen. Aanmeldingen tot en met 1 april worden gelijk behandeld, ongeacht tijdstip van aanmelden.

'U start de aanmelding voor klas 7, leerjaar 1, schooljaar 2024-2025 via de knop hieronder.

Aanmeldformulier schooljaar 2024 - 2025

Na aanmelding ontvangt u op 2 april van ons een bericht.
Hierin laten we weten of er wel of geen overaanmelding is voor de brugklas waarvoor u uw kind heeft aangemeld.
Ook vertellen we hoe we omgaan met de verdere verwerking van de aanmeldingen door het lezen van de overdrachtsinformatie van de basisscholen.

Informatie over aanmelden

Voor wie
Voor ouders/verzorgers van een kind dat in schooljaar 2023-2024 in klas 6 of groep 8 van de basisschool zit.

Toelaatbaarheid
U kunt als ouder/verzorger uw kind aanmelden voor de brugklas als:
hij of zij een vmbo-tl, havo of vwo advies heeft gekregen of een combinatie hiervan;
er een bewuste keuze voor het voortgezet vrijeschoolonderwijs is gemaakt.

Oriëntatie
Om tot een bewuste keuze te komen, kunt u zich oriënteren op onze school. Zie Open dag en meer

Aanmeldprocedure
In de gemeente Rotterdam bestaat een centrale aanmeldprocedure voor het voortgezet onderwijs. Deze is opgesteld door het samenwerkingsverband Koers VO. Deze procedure geldt voor alle leerlingen binnen en buiten Rotterdam die zich aanmelden op Rotterdamse scholen. De procedure is vastgelegd in de ‘De Overstap Route’.
U kunt uw kind aanmelden van 18 maart tot en met 1 april. Hiervoor zal op 15 maart een formulier op deze pagina worden geplaatst.

Locatie Oudedijk
De school heeft twee locaties; één op de Tamboerstraat en één op de Oudedijk. Bij aanmelding kunt u uw voorkeur aangeven. Momenteel volgen vier zevende klassen (eerste leerjaar) en vier achtste klassen (tweede leerjaar) lessen op de locatie Oudedijk.

Instroombeperking
Voor schooljaar 2024-2025 geldt voor de Tamboerstraat en Oudedijk samen een maximum instroom van 226 leerlingen. Hiervoor wordt zo nodig een loting toegepast.

Verdeling brugklassen over twee locaties
Op zowel de locatie Tamboerstraat als de locatie Oudedijk hebben wij de volgende brugklastypes:
ambachtelijke stroom-klassen
vmbo-tl/havo-klassen
havo/vwo-klassen

Voorrangsregel
Bij aanmelding hebben de volgende leerlingen voorrang:
Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op het Rudolf Steiner College hebben;
Leerlingen afkomstig van vrije basisscholen.

Voorkeurslijsten
Bij het aanmelden op de school van eerste voorkeur gebruikt u de voorkeurslijst die u voor uw kind ontvangt van de basisschool. Op deze lijst staan de keuzes die leerling kan maken. Per brugklastype kan een voorkeur worden aangegeven. Hierdoor kunnen meerdere keuzes worden gemaakt voor het Rudolf Steiner College. Enkele voorbeelden:

Een voorbeeld van een leerling met een havo/vwo- of vwo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo
2. School B havo
3. School C vwo
4. School C havo/vwo
5. School D havo/vwo

Een voorbeeld van een leerling met een havo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo
2. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo
3. School B havo
4. School C havo/vwo
5. School C vmbo-tl/havo

Een voorbeeld van een leerling met een vmbo-tl-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo
2. Young Waldorf School Rotterdam vmbo-gl/tl
3. School C vmbo-tl/havo
4. School D vmbo-tl
5. School E vmbo-tl

Voorkeur voor een locatie
U kunt bij aanmelden een voorkeur aangeven voor de Oudedijk of de Tamboerstraat.
Dit betreft een interne procedure die buiten de officiele 'Overstaproute' om gaat.
We hanteren hierbij de voorrangsregels en zo nodig passen we loting toe.

 

tussentijds aanmelden

Het kan zijn dat een leerling in een later stadium op onze school wil instromen.

lees verder...