rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

ondersteunend personeel


Aannamecommissie  

Voorzitter   de heer Neuerburg   jne@vszh.nl  

Medewerker   mevrouw Kuipers   mkb@vszh.nl  

 
Administratie  

Financiële administratie   mevrouw Labrie   rla@vszh.nl  

Leerlingadministratie   mevrouw Kuipers   mkb@vszh.nl  

Ouderbijdrage   mevrouw Glas   dgl@vszh.nl  

 
Dagelijkse leiding  

Dagelijkse roosterzaken   mevrouw Maclean   dma@vszh.nl  

Magister   meneer Hornberger   eho@vszh.nl  

 
Examenbureau  

Voorzitter   de heer Amons   ram@vszh.nl  

Coördinator   de heer Ter Linden   jtl@vszh.nl  

Medewerker   de heer Egberts   geg@vszh.nl  

 
Facilitaire dienst  

Hoofd facilitaire dienst   mevrouw Pieper   lpi@vszh.nl  

Conciërge   de heer Molenaar   mmo@vszh.nl  

Conciërge   de heer Mousa Basha   mmu@vszh.nl  

Conciërge   mevrouw Oglaza   aog@vszh.nl  

Conciërge   de heer Onstwedder   don@vszh.nl  

 
Kantinebeheer en catering   mevrouw Zandstra   mza@vszh.nl  

Medewerker   de heer Parker   rpa@vszh.nl  

 
Leerlingzaken  

Coördinator   de heer de Meulmeester   mme@vszh.nl  

Klas 7 en 8 Tamboerstraat   mevrouw Kiliç   dki@vszh.nl  

Klas 7 en 8 Oudedijk   de heer De Kovel   dko@vszh.nl  

Klas 3t9, 4t10, 4h11 en 5h12   de heer Karreman   pka@vszh.nl  

klas 3h9, 4h10, 5h11 en 5v12   de heer Trimbos   vtr@vszh.nl  

Klas 3v9, 4v10, 5v11, 6v12 en 6v13   de heer De Meulmeester   mme@vszh.nl  

Administratieve ondersteuning   mevrouw Dipdere   gdi@vszh.nl  

 
Leerlingondersteuning  

Ondersteuningsoördinator/BPO/Aandachtsfunctionaris, Tamboerstraat   mevrouw Van Asch   hva@vszh.nl  

Ondersteuningsoördinator/BPO/Aandachtsfunctionaris, Oudedijk   mevrouw Waardenburg   swa@vszh.nl  

 
Orthopedagoog/begeleider passend onderwijs, tijdelijk afwezig   mevrouw Barkmeijer   abar@vszh.nl  

 
Schoolmaatschappelijk werker   mevrouw Kuipers   aku@vszh.nl  

 
Leerlingondersteuning Tamboerstraat  

Anti-pestcoördinator   mevrouw Van Huijgevoort   lhu@vszh.nl  

Anti-pestcoördinator   mevrouw Dijkstra   mdi@vszh.nl  

Dyscalculiecoach   mevrouw Akca   makc@vszh.nl  

Dyslexiecoach klas 9 t/m 12   de heer ter Linden   jtl@vszh.nl  

Leerlingbegeleiders   mevrouw Van ’t Hof   kho@vszh.nl  

  mevrouw Klok   jkl@vszh.nl   de heer Steenbergen   est@vszh.nl  

  mevrouw Warrens   lwa@vszh.nl  

  de heer Mayer   jmy@vszh.nl  

  de heer Raven   nra@vszh.nl  

Specialist Hoogbegaafdheid, Tamboerstraat   de heer Van den Bosch   fbo@vszh.nl  

  de heer Mayer   jmy@vszh.nl  

Dyslexiecoach klas 7 en 8/specialist hoogbegaafdheid, Tamboerstraat   mevrouw Van Kampenhout   aka@vszh.nl  

 
Leerlingondersteuning Oudedijk  

Leerlingbegeleider/vertrouwenspersoon   mevrouw Veldkamp   sve@vszh.nl  

Specialist Hoogbegaafdheid, Oudedijk   mevrouw Jawor   mja@vszh.nl  

 
Mediatheek   mevrouw Heij-van Wezel   chei@vszh.nl  

 
Stages  

Klas 9 en 10   de heer Vermeiden   tve@vszh.nl  

  meneer Karreman   pka@vszh.nl  

Ambachtelijke stroom   mevrouw Silva   nsi@vszh.nl  

 
Technisch onderwijsassistent   de heer Barends   yba@vszh.nl  

  mevrouw Kerssies   ike@vszh.nl  

 
Vertrouwenspersoon  

Voor leerlingen   mevrouw Brand   mbra@vszh.nl  

  meneer Mayer   jmy@vszh.nl  

Voor medewerkers   mevrouw Brand   mbra@vszh.nl  

 
Voorzitter klassenouders   mevrouw Van der Stoel   gerdien@biografieinbeeld.nl  


Het ondersteunend personeel schept voorwaarden voor goed onderwijs en zorgt daarmee voor een veilige en heldere leeromgeving. De ondersteuning wordt geboden door gespecialiseerd personeel voor bijvoorbeeld de administratie maar ook door docenten die extra kwaliteiten voor bepaalde taken inzetten.
Hieronder een overzicht van die taken, de mensen die de taken uitvoeren en hun mailadres voor contact.