rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Open dag en meer

Ook dit jaar organiseren we weer informatieavonden, open lesmiddagen en een open avond/dag.
We heten u en uw kind van harte welkom.
De informatieavonden zijn alleen voor ouders.
De open avond en open dag zijn voor ouders en leerlingen
De open lesmiddagen zijn alleen voor leerlingen.
Er kunnen om wat voor redenen dan ook wijzigingen komen.
Houd de website in de gaten voor de meest recente informatie.

De informatieavond van 9 november

De informatieavond is alleen voor ouders.
Aanvang 20.00u.
Aanmelden is niet nodig.
Voor leerlingen worden open lesmiddagen georganiseerd.

Binnenkort wordt de informatie voor dit schooljaar hier bekend gemaakt.

Open lesmiddagen

We organiseren open lesmiddagen op 16, 23 en 30 november.
Aanvang 14.00u. Einde 16.00u.
Voor de open lesmiddagen kunnen leerlingen zich opgeven.
De formulieren daarvoor verschijnen hier later.
De open lesmiddagen zijn alleen voor leerlingen

Open avond en open dag

De open avond is op vrijdag 3 februari 2023, vrije inloop tussen 18.30u en 20.30u
De open dag is op zaterdag 4 februari 2023, vrije inloop tussen 10.00u en 15.00u

Informatieavond 15 februari

Een herhaling van de avond in november.
De informatieavond is alleen voor ouders.
Aanvang 20.00u.
Aanmelden is niet nodig.
Voor leerlingen worden open lesmiddagen georganiseerd.
Zie hier boven.

Aanmelddagen, maart 2023

Aanmelden gaat volgens de procedure die de gemeente Rotterdam voorschrijft.
Daarvoor worden enkele dagen in maart aangewezen.
De exacte data zijn nu nog niet bekend.

Introductiemiddag 28 juni

Deze middag ontvangen we alle leerlingen die zijn aangenomen voor een kennismakingsmiddag.
Ze ontmoeten hun nietuwe mentor en hun nieuwe klasgenoten.

 

Rondleidingen en filmpjes

Rondkijken in het gebouw voor ouders, leerlingen en belangstellenden.
Terugkijken van webinars

lees verder...