rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Open dag en meer

Ook dit jaar organiseren we weer informatieavonden, open lesmiddagen en een open avond/dag.
We heten u en uw kind van harte welkom.
De informatieavonden zijn alleen voor ouders.
De open avond en open dag zijn voor ouders en leerlingen
De open lesmiddagen zijn alleen voor leerlingen.
Er kunnen om wat voor redenen dan ook wijzigingen komen.
Houd de website in de gaten voor de meest recente informatie.
Alle activiteiten vinden plaats op de Tamboerstraat, tenzij expliciet staat aangegeven dat ook de locatie Oudedijk betrokken is.

De informatieavond van 9 november

De informatieavond is alleen voor ouders.
Aanvang 20.00u.
Aanmelden is niet nodig.
Voor leerlingen worden open lesmiddagen georganiseerd.

Open lesmiddagen

De extra open lesmiddagen van 7 december is inmiddels vol.
Daarom is de inschrijving gesloten.
Ouders en leerlingen zijn welkom op onze open avond en open dag (3 en 4 februari) voor informatie en openbare lessen.
Tot dan.

Open avond en open dag

De open avond is op vrijdag 3 februari 2023, vrije inloop tussen 18.30u en 20.30u
De open dag is op zaterdag 4 februari 2023, vrije inloop tussen 10.00u en 15.00u
Op deze dag is ook de locatie Oudedijk geopend.

Informatieavond 15 februari

Een herhaling van de avond in november.
De informatieavond is alleen voor ouders.
Aanvang 19.00uu.
Aanmelden is niet nodig.
Voor leerlingen worden open lesmiddagen georganiseerd.
Zie hier boven.

Aanmelddagen, maart 2023

Aanmelden gaat volgens de procedure die de gemeente Rotterdam voorschrijft.
De aanmeldperiode van de gemeente Rotterdam is dit schooljaar van 20 februar tm 17 maart.
De aanmelddagen van onze school zijn van 6 tm 10 maart.

Introductiemiddag 28 juni

Deze middag ontvangen we alle leerlingen die zijn aangenomen voor een kennismakingsmiddag. De leerlingen ontmoeten deze middag hun mentor en hun klasgenoten.

 

Rondleidingen en filmpjes

Rondkijken in het gebouw voor ouders, leerlingen en belangstellenden.
Terugkijken van webinars

lees verder...