rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

schoolleiding

Samen met teamleiders is de schoolleiding verantwoordelijk voor beleids- en besluitvorming.


rector   de heer Cooiman   sco@vszh.nl  

conrector   de heer Scholtes   psc@vszh.nl  

personeel   mevrouw Verveer   svr@vszh.nl  


ondersteuning van de schoolleiding:
managementassistente   mevrouw Maclean   dma@vszh.nl