rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting.

Vanaf het moment dat de leerling in het examentraject komt, wordt een PTA gehanteerd. Het is een overzicht van alle examentoetsen die de leerling in de verschillende leerjaren gaat afleggen.
Het PTA wordt jaarlijks per 1 oktober vernieuwd.
Errata (aanpassingen) op het PTA zullen hier worden vermeld en worden verwerkt in de online versie van het PTA.

Ga naar het PTA