rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Examenreglementen

Hier staan de examenreglementen voor de overkoepelende stichting, voor de examenklassen en de vóórexamenklassen.

Examenreglement Stichting vrijescholen Zuidwest Nederland

Hier staat het examenreglement van de overkoepelende stichting waar onze school deel van uitmaakt.
Dit reglement geldt voor de drie aangesloten scholen in Den Haag, Leiden en Rotterdam.

De examenreglementen per leerweg worden hieronder jaarlijks uiterlijk 1 oktober geplaatst voor het lopende schooljaar.