rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

ondersteunend personeel


Aannamecommissie  

Voorzitter   de heer Neuerburg   jne@vszh.nl  

Medewerker   mevrouw Kuipers   mkb@vszh.nl  

 
Administratie  

Financiële administratie   mevrouw Labrie   rla@vszh.nl  

Leerlingadministratie   mevrouw Kuipers   mkb@vszh.nl  

Ouderbijdrage   mevrouw Glas   dgl@vszh.nl  

 
Communicatie   mevrouw Penning de Vries   cpe@vszh.nl  

 
Dagelijkse leiding  

Dagelijkse roosterzaken   mevrouw Maclean   dma@vszh.nl  

Magister   meneer Hornberger   eho@vszh.nl  

 
Examenbureau  

Voorzitter   de heer Amons   ram@vszh.nl  

Coördinator   de heer Ter Linden   jtl@vszh.nl  

Medewerker   de heer Egberts   geg@vszh.nl  

 
Facilitaire dienst  

Hoofd facilitaire dienst   mevrouw Pieper   lpi@vszh.nl  

Conciërge   de heer Molenaar   mmo@vszh.nl  

Conciërge   de heer Mousa Basha   mmu@vszh.nl  

Conciërge   mevrouw Oglaza   aog@vszh.nl  

Conciërge   de heer Onstwedder   don@vszh.nl  

Onderhoud gebouw   de heer Huskiç   rhu@vszh.nl  

 
Kantinebeheer en catering   mevrouw Zandstra   mza@vszh.nl  

Medewerker   de heer Parker   rpa@vszh.nl  

 
Leerlingzaken  

Coördinator   de heer de Meulmeester   mme@vszh.nl  

Klas 7 en 8 Tamboerstraat   de heer Van Veen   rvv@vszh.nl  

Klas 7 en 8 Oudedijk   de heer De Kovel   dko@vszh.nl  

Klas 3t9, 4t10, 4h11 en 5h12   de heer Karreman   pka@vszh.nl  

klas 3h9, 4h10, 5h11 en 5v12   de heer Trimbos   vtr@vszh.nl  

Klas 3v9, 4v10, 5v11, 6v12 en 6v13   de heer De Meulmeester   mme@vszh.nl  

Administratieve ondersteuning   mevrouw Dipdere   gdi@vszh.nl  

 
Leerlingondersteuning  

Ondersteuningsoördinator/BPO/Aandachtsfunctionaris, Tamboerstraat   mevrouw Van Asch   hva@vszh.nl  

Ondersteuningsoördinator/BPO/Aandachtsfunctionaris, Oudedijk   mevrouw Waardenburg   swa@vszh.nl  

 
Orthopedagoog/begeleider passend onderwijs, tijdelijk afwezig   mevrouw Barkmeijer   abar@vszh.nl  

 
Schoolmaatschappelijk werker   mevrouw Kuipers   aku@vszh.nl  

Coronacoördinator   mevrouw De Graaf   cgr@vszh.nl  

 
Leerlingondersteuning Tamboerstraat  

Anti-pestcoördinator   mevrouw Van Huijgevoort   lhu@vszh.nl  

Dyscalculiecoach   mevrouw Akca   makc@vszh.nl  

Dyslexiecoach klas 9 t/m 12   de heer ter Linden   jtl@vszh.nl  

Leerlingbegeleiders   mevrouw Van ’t Hof   kho@vszh.nl  

  mevrouw Klok   jkl@vszh.nl   de heer Steenbergen   est@vszh.nl  

  mevrouw Warrens   lwa@vszh.nl  

  de heer Mayer   jmy@vszh.nl  

  de heer Raven   nra@vszh.nl  

Specialist Hoogbegaafdheid, Tamboerstraat   de heer Van den Bosch   fbo@vszh.nl  

Vertrouwenspersoon   mevrouw Van Woggelum   mwg@vszh.nl  

  de heer Mayer   jmy@vszh.nl  

Dyslexiecoach klas 7 en 8/specialist hoogbegaafdheid, Tamboerstraat   mevrouw Van Kampenhout   aka@vszh.nl  

 
Leerlingondersteuning Oudedijk  

Dyslexiecoach Oudedijk   mevrouw Moerkens   mmr@vszh.nl  

Leerlingbegeleider/vertrouwenspersoon   mevrouw Veldkamp   sve@vszh.nl  

Specialist Hoogbegaafdheid, Oudedijk   mevrouw Jawor   mja@vszh.nl  

 
Mediatheek   mevrouw Heij-van Wezel   chei@vszh.nl  

 
Stages  

Klas 9 en 10   de heer Vermeiden   tve@vszh.nl  

  meneer Karreman   pka@vszh.nl  

Ambachtelijke stroom   mevrouw Silva   nsi@vszh.nl  

 
Technisch onderwijsassistent   de heer Barends   yba@vszh.nl  

  mevrouw Kerssies   ike@vszh.nl  

 
Vertrouwenspersoon  

Voor leerlingen   mevrouw Van Woggelum   mwg@vszh.nl  

  meneer Mayer   jmy@vszh.nl  

Voor medewerkers   mevrouw Van Woggelum   mwg@vszh.nl  

 
Voorzitter klassenouders   mevrouw Van der Stoel   gerdien@biografieinbeeld.nl