rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

examenbureau

Hier staan alle zaken die te maken hebben met het examen.

examenreglementen
examenvoorbereidingslessen
formulieren om een herkansing aan te vragen
herkansen examentoets
overgangscriteria
programma van toetsing en afsluiting
rooster van toetsweken
studiewijzers

 

Examenreglement

Hier staat de examenreglement voor de overkoepelende stichting en voor onze school.

lees verder...

Examentoets herkansen

Hier vind je de formulieren die je nodig hebt om je op te geven voor het herkansen van een examentoets.

lees verder...

Overgangsreglement

Alle informatie over overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria en toelatingscriteria per klas en leerweg.

lees verder...

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting.

lees verder...

Roosters van toetsweken

Hier worden roosters van toetsweken gepubliceerd als ze aan de orde zijn

lees verder...