rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

privacyverklaring

Onze school voldoet aan de vereisten van de ‘Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming’ (AVG), de nieuwe privacywet die per 25 mei 2018 van kracht wordt. Bij deze stellen we u ervan op de hoogte dat de privacyverklaring van onze school is aangepast aan de AVG.

Op het Rudolf Steiner College gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van de stichting. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren medewerkers gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). Deze gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. Dit programma is beveiligd en de toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, worden deze na verloop van de wettelijke bewaartermijn (in de meeste gevallen twee jaar) verwijderd.

Wij verwerken (medische) gegevens ten behoeve van de veiligheid van de leerlingen tijdens schooluitjes. Deze worden verzameld via een digitaal formulier. De verwerkingsverantwoordelijkheid ligt bij de school. De leverancier van het formulier dient zich hier te houden aan de gebruikersovereenkomst. Andere partijen (of niet betrokken medewerkers) hebben geen toegang.
De gegevens worden direct na thuiskomst verwijderd.

Voor het gebruik van foto’s en (video)opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van uw rechten en of het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de administratie van onze school via communicatie@rudolfsteinercollege.nl