rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel schept voorwaarden voor goed onderwijs en zorgt daarmee voor een veilige en heldere leeromgeving. Het ondersteunend personeel bestaat uit gespecialiseerde medewerkers. Daarnaast vervult een aantal docenten een ondersteunende taak.


     

Aannamecommissie  

de heer Neuerburg, voorzitter     jne@vszh.nl  

mevrouw Kuipers, medewerker     mkb@vszh.nl  

 
Administratie  

mevrouw Tekin, HR medewerker     dte@vszh.nl  

mevrouw Glas, ouderbijdrage     dgl@vszh.nl  

mevrouw Kuipers, leerlingadministratie     mkb@vszh.nl  

mevrouw Labrie, financiële administratie     rla@vszh.nl  

 
Roosterzaken  

de heer Amons, Magister     ram@vszh.nl  

de heer Hornberger, Magister     eho@vszh.nl  

de heer Klok, roostermaker     jak@vszh.nl  

de heer Locht, roostermaker     jlo@vszh.nl  

 
Examenbureau  

de heer Broekman, voorzitter     abm@vszh.nl  

de heer Ter Linden, coördinator     jtl@vszh.nl  

de heer Divkoviç, medewerker     mdo@vszh.nl  

 
Facilitaire dienst  

mevrouw Pieper, hoofd facilitaire dienst     lpi@vszh.nl  

de heer Mousa Basha, conciërge     mmu@vszh.nl  

mevrouw Oglaza, conciërge - Oudedijk     aog@vszh.nl  

de heer Onstwedder, conciërge     don@vszh.nl  

 
Kantinebeheer en catering  

mevrouw Zandstra, medewerker     mza@vszh.nl  

de heer Parker, medewerker     rpa@vszh.nl  

de heer Bras, docent - Oudedijk     jab@vszh.nl  

mevrouw Araujo, medewerker - Oudedijk      

de heer Araujo, vrijwilliger - Oudedijk      


 
Klassenouders  

mevrouw Van Krimpen, voorzitter     klassenouderoverleg@gmail.com  

 
Leerlingondersteuning  

mevrouw Van Asch, ondersteuningscoördinator, aandachtsfunctionaris     hva@vszh.nl  

mevrouw Waardenburg, ondersteuningscoördinator, aandachtsfunctionaris - Oudedijk en Ambachtelijke Stroom     swa@vszh.nl  


 
mevrouw Akça, dyscalculiecoach - Oudedijk     makc@vszh.nl  

mevrouw Gummlich, dyslexiecoach - Oudedijk     jgy@vszh.nl  

mevrouw Jawor, specialist hoogbegaafdheid - Oudedijk     mja@vszh.nl  

mevrouw Moerkens, leerlingbegeleider - Oudedijk     mmr@vszh.nl  

mevrouw Slot, leerlingbegeleider - Oudedijk     vsl@vszh.nl  

mevrouw Barkmeijer, orthopedagoog en begeleider passend onderwijs     abar@vszh.nl  

mevrouw Dijkstra, anti-pestcoördinator     mdi@vszh.nl  

mevrouw Fletterman, begeleider passend onderwijs     sfl@vszh.nl  

mevrouw Van Huijgevoort, anti-pestcoördinator     lhu@vszh.nl  

mevrouw Van Kampenhout, specialist hoogbegaafdheid, dyslexiecoach klas 7 en 8     aka@vszh.nl  

mevrouw Klok, leerlingbegeleider     jkl@vszh.nl  

mevrouw Kuipers, schoolmaatschappelijk werker     aku@vszh.nl  

de heer Ter Linden, dyslexiecoach klas 9 t/m 12     jtl@vszh.nl  

de heer Steenbergen, leerlingbegeleider     est@vszh.nl  

mevrouw Veldkamp, leerlingbegeleider     sve@vszh.nl  

mevrouw Warrens, leerlingbegeleider     lwa@vszh.nl  

 
Leerlingzaken  

de heer De Meulmeester, coördinator     mme@vszh.nl  

mevrouw Dipdere, administratieve ondersteuning     gdi@vszh.nl  

de heer Ghurahoo, pedagogisch conciërge     vgh@vszh.nl  

de heer Karreman, klas 3as9, 3t9, 4as10, 4t10, 4h11 en 5h12     pka@vszh.nl  

de heer De Kovel, klas 7 en 8 - Oudedijk     dko@vszh.nl  

de heer De Meulmeester, klas 3v9, 3h9, 4h10, 4v10, 5h11, 5v11, 5v12, 6v12 en 6v13     mme@vszh.nl  

mevrouw Warrens, klas 7 en 8 - Tamboerstraat     lwa@vszh.nl  

 
Mediatheek  

mevrouw Heij, mediathecaresse     chei@vszh.nl  

 
Onderwijsassistent  

de heer Van Asperen, technisch onderwijsassistent     evas@vszh.nl  

mevrouw Dedert, onderwijsassistent     mki@vszh.nl  

de heer Dupuis, onderwijsassistent     bdp@vszh.nl  

mevrouw Van der Hof, onderwijsassistent     tvh@vszh.nl  

mevrouw Hokke, onderwijsassistent     iho@vszh.nl  

de heer Molendijk, technisch onderwijsassistent     hmol@vszh.nl  

de heer Nieuwenboer, technisch onderwijsassistent     drn@vszh.nl  

mevrouw Overbeek, technisch onderwijsassistent     sov@vszh.nl  

mevrouw Parie, onderwijsassistent     lpa@vszh.nl  

de heer Renses, onderwijsassistent     sre@vszh.nl  

de heer Treurniet, onderwijsassistent     mtre@vszh.nl  

 
Stages  

de heer Vermeiden, klas 9 en 10     tve@vszh.nl  

de heer Karreman, klas 9 en 10     pka@vszh.nl  

mevrouw Silva, Ambachtelijke stroom     nsi@vszh.nl  

 
Vertrouwenspersoon  

mevrouw Brand, voor leerlingen     mbra@vszh.nl  

de heer Mayer, voor leerlingen     jmy@vszh.nl  

mevrouw Reedeker, voor leerlingen - Oudedijk     ere@vszh.nl  

mevrouw Brand, voor medewerkers     mbra@vszh.nl