rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

"De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen invoegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden."

Rudolf Steiner

School

De persoonlijke ontwikkelingsweg van elk individueel kind staat centraal. Het onderwijs doet beroep op hun kunstzinnige, intellectuele en sociale vermogens. De ontwikkeling van het hoofd (verstand) is even belangrijk als die van het hart (gevoel) en de handen (daad- en scheppingskracht).

Missie

De bedoeling van de vrijescholen ZWN is dat leerlingen de aandacht krijgen die nodig is om zich in hun denken en doen te kunnen ontwikkelen tot kritische, sociaal betrokken en initiatiefrijke vrijdenkende creatieve mensen.

Inspiratie

Rudolf Steiner is de grondlegger van het vrijeschoolonderwijs en de onderliggende inspiratiebron voor het Rudolf Steiner College. Hij verdiepte zich onder andere in de vraag wie de mens in essentie is. Hieruit ontstond de antroposofie (wijsheidsleer van de mens). Van daaruit werkte hij voor het onderwijs aan een opvoedkundig plan waarbij een kind een ontwikkelingsweg aangereikt wordt met als doel zich volledig te ontplooien. Vrijeschoolonderwijs gaat uit van datgene wat tot ontwikkeling kan komen in de leerling. Leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen zich veelzijdig te ontplooien, zowel wat betreft lichaam, ziel als geest. Zo kan, op basis van de idealen van opeenvolgende generaties, de maatschappij voortdurend vernieuwd worden.

Geschiedenis

De eerste vrijeschool was de Freie Waldorfschule in Stuttgart, gesticht in 1919 onder leiding van Rudolf Steiner. In 1923 werd in Den Haag de eerste Nederlandse vrijeschool opgericht. De Rotterdamse Vrijeschool werd opgericht in 1948. In 1978 verhuisde de school naar de Vondelweg en in 2015 naar de Tamboerstraat. Sinds 2018 is er een tweede locatie op de Oudedijk en in 2000 fuseerde de school met de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag en Leiden tot Stichting Vrije Scholen Zuidwest Holland. De Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland bestuurt deze scholengemeenschap.
CbRZkhuAG0E

Huisvesting

Het oorspronkelijke complex bestond uit twee bakstenen gebouwen verbonden door werkplaatsen, gelegen op het binnenterrein. Beide negentiende-eeuwse gebouwen zijn met hun hoge ruimtes en vele ramen uitstekend geschikt voor de school en werden gerenoveerd. De nieuwe verbinding tussen de vleugels biedt ruimte aan de grote zaal en bij de transformatie is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door de toepassing van een sedumdak.

meer informatie

 

begeleiding en ondersteuning

De school beschikt over een ondersteuningsteam met professionele hulpverleners. Als een leerling cognitieve of sociaal-emotionele problemen heeft, kan de mentor van de leerling advies vragen bij het ondersteuningsteam.

lees verder...

locatie Oudedijk

Het Rudolf Steiner College heeft een tweede locatie op de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen. Het gebouw dateert uit de jaren '20 van de vorige eeuw.Dat kan je bijvoorbeeld zien aan de karakteristieke gevel, hoge lokalen en de mooie details in het trappenhuis.

lees verder...

organisatie

De schoolleiding bestaat uit Sebastiaan Cooiman (rector), Ariëtte Kasbergen (conrector, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering) en Suzanne Verveer (verantwoordelijk voor het personeel). Samen met teamleiders en coördinatoren zijn zij verantwoordelijk voor beleids- en besluitvorming.

lees verder...

veiligheid en welzijn

De school wil een veilige omgeving zijn voor leerlingen en medewerkers. Om dat te bewerkstelligen heeft de school een uitgebreid veiligheidsplan.

lees verder...

Young Waldorf School Rotterdam

Sinds enkele jaren is het mogelijk om vrijeschoolonderwijs te volgen op vmbo niveau op Rotterdam Zuid.

lees verder...