rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

ondersteunend personeel


Aannamecommissie  

Voorzitter   de heer Neuerburg - jne@vszh.nl  

Medewerker   mevrouw Kuipers - mkb@vszh.nl  

 
Administratie  

Financiële administratie   mevrouw Labrie - rla@vszh.nl  

Leerlingadministratie   mevrouw Kuipers - mkb@vszh.nl  

Ouderbijdrage   mevrouw Glas - dgl@vszh.nl  

 
Communicatie   mevrouw Penning de Vries - cpe@vszh.nl  

 
Dagelijkse leiding  

Dagelijkse roosterzaken   mevrouw Maclean - dma@vszh.nl  

Magister   meneer Hornberger - eho@vszh.nl  

 
Examenbureau  

Voorzitter   de heer Amons - ram@vszh.nl  

Examencoördinator   mevrouw Wittich - kwi@vszh.nl  

Medewerker   de heer Egberts - geg@vszh.nl  

 
Facilitaire dienst  

Hoofd facilitaire dienst   mevrouw Pieper - lpi@vszh.nl  

Conciërge   de heer Molenaar - mmo@vszh.nl  

Conciërge   de heer Mousa Basha - mmu@vszh.nl  

Conciërge   mevrouw Oglaza - aog@vszh.nl  

Conciërge   de heer Onstwedder - don@vszh.nl  

Onderhoud gebouw   de heer Huskiç - rhu@vszh.nl  

 
Kantinebeheer en catering   mevrouw Zandstra - mza@vszh.nl  

 
Leerlingzaken  

Coördinator   de heer De Meulmeester - mme@vszh.nl  

Klas 7 en 8   de heer Van Veen - rvv@vszh.nl  

Klas 9 en 10 vmbo-tl   de heer Karreman - pka@vszh.nl  

Klas 9 en 10 h/v   de heer Trimbos - vtr@vszh.nl  

Klas 11 en 12   de heer De Meulmeester - mme@vszh.nl  

Administratieve ondersteuning   mevrouw Dipdere - gdi@vszh.nl  

 
Leerlingondersteuning  

Ondersteuningscoördinator   mevrouw Van Asch - hva@vszh.nl  

Schoolmaatschappelijk werk   de heer Kotzian - ako@vszh.nl - 06-11904110  

Orthopedagoog/begeleider passend onderwijs   mevrouw Barkmeijer - abar@vszh.nl  

Contactpersoon dyslexie klas 7/8 Oudedijk   mevrouw Moerkens - mmr@vszh.nl  

Contactpersoon dyslexie klas 7/8 Tamboerstraat   mevrouw Degen - adg@vszh.nl  

Dyslexiecoach klas 9 t/m 12   de heer ter Linden - jtl@vszh.nl  

Leerlingbegeleiders Tamboerstraat   mevrouw Van ’t Hof - kho@vszh.nl  

  mevrouw Minacapelli - emi@vszh.nl  

  mevrouw Klok - jkl@vszh.nl  

Leerlingbegeleider Oudedijk   mevrouw Veldkamp - sve@vszh.nl  

Anti-pestcoördinator   mevrouw Van Huijgevoort - lhu@vszh.nl  

Remedial teacher   mevrouw Degen - adg@vszh.nl  

Coronacoördinator   mevrouw De Graaf-Kruit - cgr@vszh.nl  

Persoonlijk mentor   nadere informatie volgt  

 
Mediatheek   mevrouw Heij-van Wezel - uz1@vszh.nl  

 
Stages  

Klas 9 en 10   de heer Vermeiden - tve@vszh.nl  

  meneer Karreman - pka@vszh.nl  

Ambachtelijke stroom   mevrouw Silva - nsi@vszh.nl  

 
Technisch onderwijsassistent   de heer Barends - yba@vszh.nl  

 
Vertrouwenspersoon  

Voor leerlingen   mevrouw Van Woggelum - mwg@vszh.nl  

  meneer Mayer - jmy@vszh.nl  

Voor medewerkers   mevrouw Ritter - jri@vszh.nl  

 
Voorzitter klassenouders   mevrouw Van der Stoel - gerdien@biografieinbeeld.nl