rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

verlof buiten schoolvakanties

Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties van 10 schooldagen of minder (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de leerplichtwet 1969).

Hoe werk het aanvraagformulier

De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor de verlofdatum bij de school ingeleverd worden.

Het verlofformulier afdrukken, invullen en (laten) inleveren bij de receptie.

Bij het aanvraagformulier horen altijd één of meerdere 'bewijsstukken' te worden ingeleverd. Vergeet u dat niet in te leveren, want zonder deze stukken kan er geen besluit genomen worden.

Als u het formulier opent via de website van de gemeente (zie knop hier onder) dan kunt u het eerst digitaal invullen, dan afdrukken en vervolgens (laten) inleveren bij de receptie.

Lees de regels voor verlof op de website van de gemeente Rotterdam

Website gemeente Rotterdam over verlof