vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Aanmelden

De eerste aanmeldperiode is afgesloten. Wij hebben echter nog wel plek voor leerlingen op onze nieuwe locatie Oudedijk. U kunt uw kind voor de 7e klassen (brugklassen) aanmelden. Deze aanmelding zal worden meegenomen in de tweede aanmeldperiode. We verzoeken u hiervoor een afspraak maken. Dit kunt u doen per e-mail via e.minacapelli@rudolfsteinercollege.nl


Aanmeldformulier

Heeft u uw kind bij ons aangemeld tijdens de eerste aanmeldperiode, dan is de volgende informatie voor u van belang.

Op 29 maart is in Rotterdam door alle VO-scholen bekend gemaakt of leerlingen die zich tijdens de eerste aanmeldperiode hebben aangemeld geplaatst zijn op de school van eerste voorkeur. Zoals u wellicht weet hebben wij helaas toch nog moeten loten op twee van onze brugklastypes op de locatie Tamboerstraat (brugklastype ‘vmbo-tl / havo’ en ‘havo / vwo’). Het overzicht van geplaatste leerlingen en de uitslag van de loting vindt u hier

Voor meer informatie over de plaatsingsprocedure verwijzen we u graag naar website van FOKOR: fokor.nl/programmas.

Voor wie
Voor ouders/verzorgers van een kind dat in schooljaar 2017-2018 in klas 6 of groep 8 van de basisschool zit.

Toelaatbaarheid
U kunt als ouder/verzorger uw kind aanmelden voor de brugklas als:
hij of zij een vmbo-tl, havo of vwo advies heeft gekregen of een combinatie hiervan;
er een bewuste keuze voor het voortgezet vrijeschoolonderwijs is gemaakt.

Aanmeldprocedure
In de gemeente Rotterdam bestaat een centrale aanmeldingsprocedure voor het voortgezet onderwijs. Deze is opgesteld door FOKOR (koepel van Rotterdamse VO-scholen). Deze procedure geldt voor alle leerlingen binnen en buiten Rotterdam die zich aanmelden op Rotterdamse scholen. De procedure voor het schooljaar 2018-2019 is vastgelegd in de ‘Rotterdamse plaatsingswijzer’. Zie plaatsingswijzer

Tweede locatie
Vanaf schooljaar 2018-2019 is door de gemeente extra huisvesting aangeboden aan onze school. Hierdoor kunnen wij beter tegemoet komen aan de vraag van leerlingen en ouders die naar het Rudolf Steiner College willen komen. Dit betekent dat we per volgend schooljaar een tweede locatie ter beschikking hebben aan de Oudedijk. Bij het aanmelden kunt u uw voorkeur aangeven. Zie hieronder enkele voorbeelden van de voorkeurslijsten.

Instroombeperking
Voor schooljaar 2018-2019 geldt voor het Rudolf Steiner College een maximum instroom van 230 leerlingen (dit zijn 53 plekken meer dan vorig schooljaar!). Dit aantal geldt voor het totaal van de negen brugklassen, verdeeld over twee locaties.

Verdeling brugklassen over twee locaties
In totaal hebben wij 4 vmbo-tl/havo klassen, 4 havo/vwo klassen en één Ambachtelijke stroom klas. In een vmbo-tl/havo klas is plek voor 25 leerlingen en in een havo/vwo klas is plek voor 28 leerlingen.

Locatie Rudolf Steiner College
Op het Rudolf Steiner College hebben wij 2 vmbo-tl/havo klassen, 3 havo/vwo klassen en 1 Ambachtelijke stroom klas.

Locatie Rudolf Steiner College Oudedijk
Op het Rudolf Steiner College Oudedijk hebben wij 2 vmbo-tl/havo klassen en 1 havo/vwo klas.

Voorrangsregel
Bij aanmelding hebben de volgende leerlingen voorrang:
leerlingen afkomstig van de vrije basisscholen.
leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op het Rudolf Steiner College hebben.

Voorkeurslijsten
Vanaf dit schooljaar geldt dat ieder kind bij het aanmelden op de school van eerste voorkeur een voorkeurslijst inlevert. Op deze lijst staan de vijf keuzes van de leerling; de meest gewenste bovenaan. Per brugklastype kan een voorkeur worden aangegeven. Hierdoor kunnen meerdere keuzes worden gemaakt voor het Rudolf Steiner College. Enkele voorbeelden:

Een voorbeeld van een leerling met een havo/vwo- of vwo advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo Oudedijk
2. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo
3. School B havo
4. School B vwo
5. School C havo/vwo

Een voorbeeld van een leerling met een havo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo
2. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo Oudedijk
3. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo
4. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo Oudedijk
5. School B

Een voorbeeld van een leerling met een vmbo-tl-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo
2. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo Oudedijk
3. Vrijeschool De Kaap vmbo-bl/kl/gl/tl
4. School C vmbo-tl/havo
5. School C vmbo-tl

Aanmelding en aanname voor schooljaar 2018-2019
De eerste aanmeldperiode is afgesloten. Wij hebben echter nog wel plek voor leerlingen op onze nieuwe locatie Oudedijk. U kunt uw kind voor de 7e klassen (brugklassen) aanmelden bij ons op school. Deze aanmelding zal worden meegenomen in de tweede aanmeldperiode. We verzoeken u hiervoor een afspraak maken. Dit kunt u nu al doen per e-mail (e.minacapelli@rudolfsteinercollege.nl).

Bij de aanmelding dienen de ouders/verzorgers het volgende mee te nemen:
het aanmeldformulier van onze school (volledig ingevuld en ondertekend)
het adviesformulier van uw kind dat u van de basisschool heeft ontvangen
de voorkeurslijst van uw kind (volledig ingevuld en ondertekend)
een geldig ID-bewijs van uw kind (in verband met de accountantscontrole)

Uw kind mag hierbij aanwezig zijn, maar dat is niet verplicht. De voorkeurslijst ontvangt u bij het adviesgesprek op de basisschool.

Komt uw kind van een school buiten Rotterdam, dan kunt u uiteraard uw kind ook bij ons aanmelden. Mogelijk werkt de basisschool niet met een voorkeurslijst. Bij de aanmelding van uw kind volstaat dan het inleveren van ons aanmeldformulier (volledig ingevuld en ondertekend) samen met het document van de basisschool waarop het leerwegadvies vermeld staat. Ook kunt u uw voorkeuren aangeven.

De inhoudelijke overdracht van de leerlinggegevens van de basisschool naar onze school gebeurt naderhand door de scholen zelf. Voor leerlingen met een LWOO-indicatie bestaat een afwijkende aanmeldprocedure. Informatie hierover vindt u in de Rotterdamse plaatsingswijzer.

Indeling geplaatste leerlingen
Als een leerling toegelaten is, wordt hij/zij in één van de brugklassen geplaatst: vmbo-tl/havo, havo/vwo of de Ambachtelijke stroom. De aannamecommissie van de school bepaalt de klassenindeling. Over deze indeling kan niet worden gereclameerd.


 

aanmelden hogere leerjaren

Het kan zijn dat een leerling in een hoger leerjaar wil instromen op het Rudolf Steiner College.

lees verder...

aanmelden Ambachtelijke stroom

Leerlingen met een lwoo indicatie worden bij ons in de Ambachtelijke stroom voor vmbo-tl geplaatst en kunnen vanaf 5 februari aangemeld worden.

lees verder...