vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

PTAS

De nieuwe PTA's worden gepubliceerd op 1 oktober

De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Vanaf het moment dat je in de bovenbouw komt (leerjaar 4 en hoger), staat in jouw PTA de wijze van cijferen en de overgangsregeling vermeld.

Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA)

T = vmbo-t
H = havo
V = vwo