vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

11h5 en 12h5