rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

maatschappelijke stage in het curriculum

‘De MaS is vervlochten in ons onderwijs’. Sinds jaar en dag, al voordat de term Maatschappelijke Stage (MaS) was uitgevonden, organiseert het Rudolf Steiner College Rotterdam deze stages voor hun leerlingen. Rector Sebastiaan Cooiman was zelf leerling op zijn school en heeft destijds de stage ook met veel plezier gedaan. ‘Het verrijkt het curriculum en sluit aan bij onze opvattingen over onderwijs en maatschappelijke verantwoordelijkheid’, aldus Cooiman.

Het MaS-mes snijdt aan twee kanten
Paul: ‘De leerlingen zoeken zelf de winkel waar ze willen helpen. Het mes snijdt
aan twee kanten, want de winkelier heeft twee weken lang een extra hulp en tegelijkertijd is de stage een eerste oriëntatie op beroepskeuze en werk. In het tiende leerjaar zoeken de leerlingen een bedrijfsstageplek die goed bij hen past.
Ook deze stage dient een maatschappelijk doel èn het is een hulp bij het maken van studie- en beroepskeuzes door de leerling. Die stage moet dan ook passen binnen het vakkenpakket.’

De Politieacademie
Hoe is de bedrijfsstage van Madelief verlopen? ‘Ik heb al langer belangstelling voor de politie’, vertelt ze. ‘Maar ik wist niet goed hoe ik dat moest aanpakken. Toen kreeg ik via een vriendin van mijn moeder de tip om een e-mail te sturen naar de Politie-academie. Dat heb ik gedaan, maar ik kreeg eerst geen reactie. Maar na een tijdje wel en ik mocht daar stage lopen. Ik vond het in het begin best spannend, tussen al die mensen in pak en uniform, maar al snel vond ik het ontzettend leuk. Ik mocht de lessen bijwonen. Ik heb zelfs schietles gehad! Dat was echt te gek! Ik heb er veel van geleerd. Nu weet ik dat ik later ook naar de Politieacademie wil gaan.’

Paul: ‘Zoals Madelief moeten alle leerlingen hun eigen stageplek regelen. Die zoektocht is deel van het leerproces: hoe leg je contact, hoe schrijf je een formele
e-mail of brief? Thomas en ik gaan ook bij alle leerlingen op bezoek. Op bezoek bij de stageplek van Madelief zag ik direct dat ze op de juiste plek zat.’

Een héél bijzondere stage
Terwijl Madelief instemmend knikt, kan Jurian niet wachten om zijn ervaringen te vertellen. De leerling van 4-havo heeft zijn stage dan ook op een héél bijzondere manier ingevuld. Jurian: ‘Ik heb mijn stage gedaan op een school in Suriname. Via een kennis van mijn ouders hoorde ik over de school voor moeilijk lerende kinderen. Ik heb altijd belangstelling gehad voor het onderwijs, dus ik besloot het erop te wagen. De school reageerde enthousiast. Ik werd opgehaald van het vliegveld, de mensen waren heel aardig en het is een fantastische stage geworden. Ik gaf Nederlandse les. Het was best uitdagend werk, want de leerlingen leerden moeilijk en langzaam. Het was een ervaring om nooit te vergeten. Hoewel ik er wel achter ben gekomen dat ik geen docent wil worden. Het lesgeven geeft me te veel stress.’ Jurian kijkt na zijn Surinaamse avontuur met andere ogen naar Nederland. ‘Wat wij hier hebben in Nederland, de vrijheid en de welvaart, is niet vanzelfsprekend’, aldus Jurian.

Legio mogelijkheden
Een stage in Suriname is niet voor iedereen weggelegd, begrijpt Cooiman.
‘De leerlingen en de ouders betalen zelf eventuele kosten die zijn verbonden aan de stage. Maar geld hoeft geen probleem te zijn bij het vinden van een stageplek, want ook dichter bij huis zijn hele interessante, zinvolle en leerzame stageplekken te vinden. Zoals die van Madelief. Een ander voorbeeld is een oud-leerling die heeft meegeholpen bij een verloskundige’, aldus Cooiman.

‘De mogelijkheden zijn legio’, gaat Paul verder. ‘Leerlingen gaan soms terug naar hun oude basisschool. Andere leerlingen zoeken het avontuur in Zambia of in Nepal, daar helpen onze leerlingen mee met het bouwen van scholen. Voorwaarde is dat er een veilig onderkomen is en dat de begeleiding goed is geregeld.’

Twee lesweken voor de MaS
Cooiman, tot slot: ‘De MaS is vervlochten in ons onderwijs. Het hoort bij het mens- en maatschappijbeeld van onze school. Het maakt intrinsiek deel uit van ons curriculum, met een volwaardige plek in het rooster: we roosteren twee lesweken in voor de MaS. Daarnaast zijn er drie stage-coördinatoren gezamenlijk 500 uur besteden aan de MaS. Dat verdient de MaS.’