rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

rookvrije zone

Roken is erg slecht voor je gezondheid. De school voert dan ook een ontmoedigingsbeleid.

Jonger dan achttien jaar

We hebben een gebied vastgesteld waarbinnen de school het roken voor haar leerlingen verbiedt. Het gebied is omsloten door water en kent twee ‘uitstulpingen’ waar de gymnastieklocaties zijn. In dit gebied zal de leerling worden aangesproken op rookgedrag.
a. op weg naar school
b. op weg naar huis
c. tijdens pauzes
d. tijdens avondactiviteiten
Rookvrije zone

Achttien jaar en ouder, zowel leerlingen als medewerkers

Om de jongere leerling te beschermen (‘Zien roken, doet roken’) is roken voor deze groep toegestaan maar alleen in de aangegeven rookzone. De rookzone is aan de schoolkant van de Boezemstraat en tussen de Vaandrigstraat en de Tamboerstraat.