rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Studiewijzers

Aan het begin van het examentraject (klas 9 of 10) ontvangt de leerling een studiewijzer met het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de herkansingsregeling.

De studiewijzers worden hier jaarlijks uiterlijk 1 oktober geplaatst voor het lopende schooljaar.