rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Studiewijzers

Aan het begin van het examentraject (klas 9 of 10) ontvangt de leerling een studiewijzer met het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de herkansingsregeling.

Leerlingen die in het examentraject zitten, ontvangen aan het begin van het schooljaar een studiewijzer. In die studiewijzer worden de belangrijkste begrippen uit het examentraject uitgelegd. Ook worden in de bijlages de overgangsregeling, de herkansingsregeling en belangrijke data vermeld.

Er kan iets gewijzigd worden in een studiewijzer. Die wijzigingen staan in het bestand 'Erratum'.

De studiewijzers worden hier jaarlijks uiterlijk 1 oktober geplaatst voor het lopende schooljaar.