rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Examenvoorbereidingslessen

Tijdens de examenvoorbereidingslessen is er voor de leerlingen de mogelijkheid om, onder begeleiding van medewerkers van After’s Cool, te werken aan één of twee vakken die zij lastig vinden of waar zij onvoldoende voor staan.

Er wordt toegewerkt naar de toetsweken in januari en maart en naar het Centraal Eindexamen.
Deelname aan de EVL brengt geen kosten met zich mee.

Dit schooljaar is deelname aan de EVL vrijwillig, maar leerlingen die onvoldoende staan voor een bepaald vak adviseren wij met klem om deel te nemen aan deze lessen. Bij meer aanmeldingen dan dat er plaats is, krijgen leerlingen met lage resultaten voorrang.

Tijdens de EVL wordt geen examentraining gegeven, maar kunnen leerlingen werken aan vakken die aandacht vragen. Ze kunnen onder begeleiding aan hun huiswerk werken en vragen stellen. De leerlingen moeten hiervoor zelf hun boeken meenemen en wij vragen ook dringend een examenbundel voor het betreffende vak aan te schaffen.

Opgeven voor de lessen