rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

juli 2020


20jul

Zomervakantie

van maandag 20 juli 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020

vakantie

augustus 2020


31aug

Opmaat

maandag — medewerkers starten het schooljaar

medewerkers

september 2020


01sep

Cursus nieuwe medewerkers 01, eerste jaars

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — cursus voor nieuwe medewerkers, lokaal V02

medewerkers
01sep

Schoolontwikkeling 01

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

medewerkers
01sep

Schoolopening

dinsdag — leerlingen worden verwelkomd door docenten en volgen een apart programma

afwijkend rooster
03sep

Diataalonderzoek 2, klas 8 (inhaal)

van donderdag 03 september 2020 tot en met vrijdag 18 september 2020

onderzoek begrijpend lezen klas 7

afwijkend rooster 7medewerkersouders
08sep

Platform sectieleiders 1

dinsdag van 15:15u tot 17:00u

medewerkers
14sep

Werkweek 1 klas 8 (inhaal van klas 7)

van maandag 14 september 2020 tot en met vrijdag 18 september 2020

inhalen van de uitgevallen werkweek voor klas 2as8 samen met 2hv8c

uitstapje 8medewerkersouders
14sep

Voorlichting Voorkom klas 7

van maandag 14 september 2020 tot en met vrijdag 18 september 2020

voorlichtingslessen 'Internet'.

afwijkend rooster 7medewerkersouders
15sep

Schoolontwikkeling, een goede ouderavond 1

dinsdag van 15:30u tot 17:30u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

8amb. str.medewerkersouders
16sep

Schoolfotograaf

woensdag — zorg dat je er extra leuk uit ziet deze dag

afwijkend rooster medewerkersouders
16sep

Parcival uitje klas 5h11c

van woensdag 16 september 2020 tot en met vrijdag 18 september 2020

les tm woensdag 5e lesuur. Daarna vertrek.

uitstapje 5h115h126v12medewerkersouders
16sep

Parcival uitje klas 5h11b

van woensdag 16 september 2020 tot en met vrijdag 18 september 2020

les tm woensdag 5e lesuur. Daarna vertrek.

uitstapje 5h11medewerkersouders
16sep

Parcival uitje klas 5h11a

van woensdag 16 september 2020 tot en met vrijdag 18 september 2020

les tm woensdag 5e lesuur. Daarna vertrek.

uitstapje 5h11medewerkersouders
21sep

Ouderavond klas 08 Oudedijk, 1e avond

maandag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 5h118amb. str.medewerkersouders
21sep
21sep

Voorlichting Voorkom klas 8

van maandag 21 september 2020 tot en met vrijdag 25 september 2020

voorlichtingslessen 'Roken'.

afwijkend rooster 78amb. str.medewerkersouders
21sep

Werkweek 2 klas 8 (inhaal van klas 7)

van maandag 21 september 2020 tot en met vrijdag 25 september 2020

inhalen van de uitgevallen werkweek voor klas 2hv8b samen met 2th8a en 2hv8d samen met 2th8c

uitstapje 8medewerkersouders
22sep

Cursus nieuwe medewerkers 02, eerste jaars

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — cursus voor nieuwe medewerkers, lokaal V02

medewerkers
22sep

Medezeggenschapsraad vestiging 1

dinsdag van 18:00u tot 22:00u — bijeenkomst MR van onze school (onderdeel van Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland)

mr 3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v1278amb. str.medewerkersouders
22sep

Ouderavond klas 12, 1e avond

dinsdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u, 19:30 u inloop met koffie en thee

avond 6v126v13medewerkersouders
22sep

Schoolontwikkeling 02

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

medewerkers
23sep

Ouderavond klas 07 Oudedijk, 1e avond

woensdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 5h126v127medewerkersouders
23sep

Ouderavond klas 07 Tamboerstraat, 1e avond

woensdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 7amb. str.medewerkersouders
24sep

Regionale PV

donderdag van 15:30u tot 17:30u — collega's van basisscholen bezoeken onze school

5h115v11medewerkersouders
28sep

Diataalonderzoek 1, klas 7

van maandag 28 september 2020 tot en met vrijdag 16 oktober 2020

onderzoek begrijpend lezen klas 7

afwijkend rooster 4h115h115v117medewerkersouders
28sep

Werkweek 3 klas 8 (inhaal van klas 7)

van maandag 28 september 2020 tot en met vrijdag 02 oktober 2020

inhalen van de uitgevallen werkweek voor klas 2hv8a samen met 2th8b

uitstapje 4t108amb. str.medewerkersouders
29sep

Michaelsfeest

dinsdag — feest van moed en bezinning

feest medewerkers
30sep

Biografiedagen

van woensdag 30 september 2020 tot en met vrijdag 02 oktober 2020

Terschelling

uitstapje 4t105h126v13medewerkersouders
30sep

Ouderavond klas 11, 1e avond

woensdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 4h115h115v11medewerkersouders

oktober 2020


01okt

Ouderavond klas 10, 1e avond

donderdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 4h104t104v10amb. str.medewerkersouders
05okt

Klassenouderoverleg, 1e

maandag van 20:00u tot 22:00u — aanvang 20:00 u

avond medewerkersouders
06okt

Platform sectieleiders 2

dinsdag van 15:15u tot 17:00u

medewerkersouders
06okt

Intervisie 1

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — voor 2e en 3e jaars medewerkers, lokaal V02

3hv93t9amb. str.medewerkersouders
06okt

Ouderavond klas 09, 1e avond

dinsdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 3hv93t95h115v11amb. str.medewerkersouders
12okt

Audit Rotterdam, intern 1

maandag — docenten, leerlingen en schoolleiding bezoeken lessen

medewerkersouders
13okt

Cursus nieuwe medewerkers 03, eerste jaars

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — cursus voor nieuwe medewerkers, lokaal V02

medewerkers
13okt

Schoolontwikkeling 03

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

78amb. str.medewerkersouders
14okt

Ouderbetrokkenheid 1

woensdag van 20:00u tot 22:00u — aanvang 20:00 u

avond 4t105h115h125v116v12medewerkersouders
15okt

Ondersteuningsoverleg extern 1

donderdag van 10:30u tot 12:00u

medewerkersouders
19okt

Herfstvakantie

van maandag 19 oktober 2020 tot en met vrijdag 23 oktober 2020

vakantie
27okt

Drempelonderzoek Oudedijk

dinsdag van 08:30u tot 11:00u — nulmeting taal en rekenen van de nieuwe brugklassen

afwijkend rooster 7amb. str.medewerkersouders
27okt

Drempelonderzoek Tamboerstraat

dinsdag van 08:30u tot 11:00u — nulmeting taal en rekenen van de nieuwe brugklassen

afwijkend rooster 7amb. str.medewerkersouders
27okt

Schoolontwikkeling, een goede les 1

dinsdag van 15:30u tot 17:30u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

4t10medewerkersouders
28okt

Drempelonderzoek Oudedijk

woensdag van 08:30u tot 11:00u — nulmeting taal en rekenen van de nieuwe brugklassen

afwijkend rooster 3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v1278amb. str.medewerkersouders
28okt

Drempelonderzoek Tamboerstraat

woensdag van 08:30u tot 11:00u — nulmeting taal en rekenen van de nieuwe brugklassen

afwijkend rooster 7medewerkersouders
29okt

Drempelonderzoek Tamboerstraat

donderdag van 08:30u tot 11:00u — nulmeting taal en rekenen van de nieuwe brugklassen

afwijkend rooster 7amb. str.medewerkersouders
29okt

Studiebeurs voor leerlingen van voor-examenklassen

donderdag van 19:00u tot 22:00u — oudleerlingen vertellen over hun studie - en beroepskeuze

avond 3t94h104h115h125v11medewerkersouders
29okt

Studiebeurs examenklassen (onder voorbehoud)

donderdag van 19:00u tot 22:00u — oudleerlingen vertellen over hun studie - en beroepskeuze

afwijkend rooster 4t105h116v126v13amb. str.medewerkersouders

november 2020


02nov

Drempelonderzoek Tamboerstraat

maandag van 08:30u tot 11:00u — nulmeting taal en rekenen van de nieuwe brugklassen

afwijkend rooster 7amb. str.medewerkersouders
04nov

Informatieavond, 1e

woensdag van 19:00u tot 20:30u — voor ouders en leerlingen. Aanvang 19 u

instroom medewerkersouders
06nov

Schoolfeest 1, Introductiefeest

vrijdag aanvang 20:00u — feest in eigen gebouw voor leerlingen van klas 7 en klas 8

feest 4t105h115h126v1278amb. str.medewerkersouders
10nov

Medezeggenschapsraad vestiging 2

dinsdag van 18:00u tot 22:00u — bijeenkomst MR van onze school (onderdeel van Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland)

mr 3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v1278amb. str.medewerkersouders
12nov

Studiedag RSC

van donderdag 12 november 2020 tot en met vrijdag 13 november 2020

deze dagen geen les

afwijkend rooster 4t10amb. str.medewerkersouders
16nov

Stage 1, klas 3as9

van maandag 16 november 2020 tot en met vrijdag 27 november 2020

winkelstage

stage amb. str.medewerkersouders
16nov

Stage 1, klas 4as10

van maandag 16 november 2020 tot en met vrijdag 27 november 2020

maatschappelijke stage

stage 3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v1278amb. str.medewerkersouders
16nov

Stage klas 4t10

van maandag 16 november 2020 tot en met vrijdag 27 november 2020

maatschappelijke stage

stage 4t105h115h126v12medewerkersouders
17nov

Intervisie 2

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — voor 2e en 3e jaars medewerkers, lokaal V02

medewerkers
23nov

Medezeggenschapsraad Stichting Rotterdam

maandag van 20:00u tot 22:00u — bijeenkomst MR van de overkoepelende stichting

mr 3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v12medewerkersouders
24nov

Schoolontwikkeling 04

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v1278amb. str.medewerkersouders
24nov

Cursus nieuwe medewerkers 04, eerste jaars

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — cursus voor nieuwe medewerkers, lokaal V02

3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v1278amb. str.medewerkersouders
24nov

Klassenouderoverleg, 2e

dinsdag van 20:00u tot 22:00u — aanvang 20:00 u

avond medewerkersouders
25nov

Ouderbetrokkenheid 2

woensdag van 20:00u tot 22:00u — aanvang 20:00 u

avond medewerkersouders
27nov

Vondelrevue

vrijdag van 20:00u tot 22:30u — gevarieerde avond in de schouwburg waar leerlingen hun talenten laten zien.

avond medewerkersouders
30nov

Advent, 1e

maandag — sfeervolle viering richting Kerstmis

feest 4t10amb. str.medewerkersouders
30nov

Herkansing aanvragen 1

maandag — uiterste datum om een herkansing aan te vragen tot 23:59 u

examenbureau 4t105h115h126v126v13medewerkersouders
30nov

Ontwikkelweek docenten

van maandag 30 november 2020 tot en met vrijdag 04 december 2020

deze week een verkort rooster.

afwijkend rooster 3t9medewerkersouders

december 2020


01dec

Schoolontwikkeling, een goede les 2

dinsdag van 15:30u tot 17:30u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

4h115h115v11medewerkersouders
04dec

Sint Nicolaas

vrijdag — Sint Nicolaas bezoekt de school voor een ludiek programma in de zaal

feest 5h126v12medewerkersouders
07dec

Advent, 2e

maandag — sfeervolle viering richting Kerstmis

feest 7amb. str.medewerkersouders
08dec
10dec

Audit Rotterdam, intern 2

donderdag — docenten, leerlingen en schoolleiding bezoeken lessen

medewerkers
10dec

Mentorgesprekken met ouders klas 9 tm 12

donderdag van 18:00u tot 22:00u — ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de mentor over de vorderingen van hun kind.

avond 3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v126v13amb. str.medewerkersouders
10dec

Rapport, uitreiking 1e trimester

donderdag van 09:15u tot 10:00u — rapport wordt door mentor in periodetijd aan de leerlingen uitgereikt

rapport 3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v1278amb. str.medewerkersouders
10dec

Rapportbespreking 1e trimester

donderdag van 12:30u tot 17:00u — les tm het 4e lesuur, daarna vrij

afwijkend rooster medewerkers
11dec
14dec

Advent, 3e

maandag — sfeervolle viering richting Kerstmis

feest medewerkersouders
15dec

Rapportavond 1e trimester

dinsdag van 18:00u tot 22:00u — inschrijven via Magister

rapport medewerkersouders
17dec

Jaarafsluiting december

donderdag — personeel sluit (school)jaar feestelijk af

4h104h114t104v105h115h125v116v12medewerkersouders
21dec

Kerstvakantie

van maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 01 januari 2021

vakantie 4h104h114t104v105h115h126v12medewerkersouders

januari 2021


04jan

Studiedag RSC

maandag — deze dag geen les

afwijkend rooster medewerkers
05jan

Schoolontwikkeling, een goede ouderavond 2

dinsdag van 15:30u tot 17:30u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

5h126v12medewerkersouders
11jan

Ouderavond klas 11, 2e avond

maandag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 4h114t105h115h125v116v12medewerkersouders
11jan

Ouderavond klas 12, 2e avond

maandag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 5h126v126v13medewerkersouders
12jan

Cursus nieuwe medewerkers 05, eerste jaars

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — cursus voor nieuwe medewerkers, lokaal V02

3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v1278amb. str.medewerkersouders
12jan

Ouderavond klas 07 Oudedijk, 2e avond

dinsdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 7medewerkersouders
12jan

Ouderavond klas 07 Tamboerstraat, 2e avond

dinsdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 7amb. str.medewerkersouders
12jan

Schoolontwikkeling 05

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v1278amb. str.medewerkersouders
13jan

Ouderavond klas 08 Tamboerstraat, 2e avond

woensdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 8amb. str.medewerkersouders
14jan

Ondersteuningsoverleg extern 2

donderdag van 10:30u tot 12:00u

medewerkers
14jan

Ouderavond klas 10, 2e avond

donderdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 4h104t104v10amb. str.medewerkersouders
19jan

Intervisie 3

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — voor 2e en 3e jaars medewerkers, lokaal V02

4t105h115h126v12medewerkersouders
19jan

Medezeggenschapsraad vestiging 3

dinsdag van 18:00u tot 22:00u — bijeenkomst MR van onze school (onderdeel van Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland)

mr 3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v1278amb. str.medewerkersouders
20jan

Open lesochtend basisscholen

woensdag van 00:00u tot 12:00u — van enkele geselecteerde basisscholen ontvangen we leerlingen uit groep acht. Afspraken verlopen via de basisscholen

4h104t104v10amb. str.medewerkersouders
22jan

Schoolfeest 2 (onder voorbehoud)

vrijdag van 20:30u tot 01:30u — de leerlingraad organiseert een feest in een discotheek in de stad

feest 7amb. str.medewerkersouders
25jan
27jan

Ouderavond klas 09, 2e avond

woensdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 3hv93t98amb. str.medewerkersouders
29jan

Open avond

vrijdag van 18:30u tot 20:30u — voor ouders en leerlingen

instroom amb. str.medewerkersouders
30jan

Open dag

zaterdag van 10:00u tot 15:00u — voor ouders en leerlingen

instroom 3hv93t9medewerkersouders

februari 2021


05feb

Eindpresentaties klas 12

van vrijdag 05 februari 2021 tot en met zondag 07 februari 2021

presentatie van en over de leerling

avond 5h126v126v13medewerkersouders
09feb

Platform sectieleiders 4

dinsdag van 15:15u tot 17:00u

medewerkersouders
10feb

Herkansing aanvragen 2

woensdag — uiterste datum om een herkansing aan te vragen tot 23:59 u

examenbureau 3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v126v1378amb. str.medewerkersouders
10feb

Informatieavond, 2e

woensdag van 19:00u tot 20:30u — alleen voor ouders. Aanvang 19 u

instroom medewerkers
12feb

Eindpresentaties klas 12

van vrijdag 12 februari 2021 tot en met zondag 14 februari 2021

presentatie van en over de leerling

avond 5h126v126v13medewerkersouders
13feb

Herkansingen 2

zaterdag van 00:00u tot 10:30u — klas 10t, 10h, 10v, 11h4, 11h5, 11v5, 12h5, 12v6

examenbureau 4h104h114t104v105h115h125v116v126v13medewerkersouders
16feb

Audit Rotterdam, intern 3

dinsdag — docenten, leerlingen en schoolleiding bezoeken lessen

4t10amb. str.medewerkersouders
16feb

Cursus nieuwe medewerkers 06, eerste jaars

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — cursus voor nieuwe medewerkers, lokaal V02

medewerkers
16feb

Herkansing aanvragen 3

dinsdag — uiterste datum om een herkansing aan te vragen tot 23:59 u

examenbureau 4h104h114t104v105h115h125v116v126v13amb. str.medewerkersouders
16feb

Schoolontwikkeling 06

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

medewerkers
17feb

Klassenouderoverleg, 3e

woensdag van 20:00u tot 22:00u — aanvang 20:00 u

avond 4t105h115h126v12medewerkersouders
17feb

Ouderbetrokkenheid 3

woensdag van 20:00u tot 22:00u — aanvang 20:00 u

avond medewerkersouders
22feb

Voorjaarsvakantie

van maandag 22 februari 2021 tot en met vrijdag 26 februari 2021

vakantie medewerkers

maart 2021


01mrt

Aanmelddagen (onder voorbehoud)

van maandag 01 maart 2021 tot en met donderdag 11 maart 2021

ouders kunnen hun kind aanmelden voor het nieuwe schooljaar. Data onder voorbehoud

instroom medewerkers
08mrt

Herkansingen 3

maandag van 00:00u tot 10:30u — aanvang 13:30 u Klas 10t, 10h, 10v, 11h4, 11h5, 11v5, 12h5, 12v6

examenbureau 3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v126v13medewerkersouders
09mrt

Schoolontwikkeling, een goede les 3

dinsdag van 15:30u tot 17:30u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v1278amb. str.medewerkersouders
10mrt

Studiedag ZWN (in Leiden)

woensdag van 12:00u tot 17:00u — les tm het 4 lesuur

afwijkend rooster 8medewerkersouders
16mrt

Schoolontwikkeling 07

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

5h126v12medewerkersouders
16mrt

Cursus nieuwe medewerkers 07, eerste jaars

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — cursus voor nieuwe medewerkers, lokaal V02

4t105h115h126v12medewerkersouders
16mrt

Medezeggenschapsraad vestiging 4

dinsdag van 18:00u tot 22:00u — bijeenkomst MR van onze school (onderdeel van Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland)

mr 4h115h115v11medewerkersouders
23mrt

Medezeggenschapsraad Stichting, Den Haag

dinsdag van 20:00u tot 22:00u — bijeenkomst MR van de overkoepelende stichting

mr medewerkersouders
23mrt

Schoolontwikkeling, een goede ouderavond 3

dinsdag van 15:30u tot 17:30u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

medewerkers
24mrt

Ouderavond klas 4as10, 3e avond

woensdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond amb. str.medewerkersouders
24mrt

Ouderavond klas 4t10, 3e avond

woensdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 4t10medewerkersouders
24mrt

Euritmie, opvoeringen klas 4t10

woensdag — leerlingen tonen in een voorstelling wat ze in de les geleerd hebben voorafgaande aan de ouderavond

avond 3hv93t94t10medewerkersouders
25mrt

Toetsweek 3, klas 4as10, 4t10, 5h11, 5h12, 6v12

van donderdag 25 maart 2021 tot en met vrijdag 02 april 2021

examenklassen

examenbureau 4t105h116v126v13amb. str.medewerkersouders
25mrt

Festival vrijescholen VO

donderdag — locatie: Radio Kootwijk in Apeldoorn. Meer info volgt

afwijkend rooster medewerkersouders
25mrt
29mrt

Ouderavond klas 11, 3e avond

maandag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 4h114t105h115h125v116v12medewerkersouders
30mrt

Platform sectieleiders 5

dinsdag van 15:15u tot 17:00u

medewerkers
30mrt

Intervisie 4

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — voor 2e en 3e jaars medewerkers, lokaal V02

3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v1278amb. str.medewerkersouders

april 2021


01apr

Rapportbespreking 2e trimester

donderdag — les tm het 4e lesuur, daarna vrij.

afwijkend rooster 7medewerkersouders
01apr

Rapport, uitreiking 2e trimester

donderdag van 09:15u tot 10:00u — rapport wordt door mentor in periodetijd aan de leerlingen uitgereikt

rapport amb. str.medewerkersouders
01apr

Mentorgesprekken met ouders klas 3h9, 3v9, 4h10, 4v10, 4h11, 5v1 en 5v121

donderdag van 18:00u tot 22:00u — ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de mentor over de vorderingen van hun kind.

avond 3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v126v1378amb. str.medewerkersouders
07apr

Audit Rotterdam, intern 4

woensdag — docenten, leerlingen en schoolleiding bezoeken lessen

7medewerkersouders
09apr

RSC weekend

van vrijdag 09 april 2021 tot en met zondag 11 april 2021

3hv93t9amb. str.medewerkersouders
09apr
12apr

Herkansing aanvragen 4

maandag — uiterste datum om een herkansing aan te vragen tot 23:59 u

examenbureau 4h104t104v105h115h126v126v13medewerkersouders
12apr

Sportdag binnen klas 07

van maandag 12 april 2021 tot en met donderdag 15 april 2021

sportdag begint om 8.30u

afwijkend rooster 4h117amb. str.medewerkersouders
12apr

Sportdag binnen klas 08

van maandag 12 april 2021 tot en met donderdag 15 april 2021

sportdag begint na de periodeles

afwijkend rooster 4h118amb. str.medewerkersouders
12apr

Sportdag binnen klas 09

van maandag 12 april 2021 tot en met donderdag 15 april 2021

sportdag begint na de periodeles

afwijkend rooster 3hv93t9amb. str.medewerkersouders
12apr

Sportdag binnen klas 10

van maandag 12 april 2021 tot en met donderdag 15 april 2021

sportdag begint na de periodeles

afwijkend rooster 4h104t104v105h11amb. str.medewerkersouders
13apr

Cursus nieuwe medewerkers 08, eerste jaars

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — cursus voor nieuwe medewerkers, lokaal V02

3t94h104h114t105h115h125v116v12amb. str.medewerkersouders
13apr

Rapportavond 2e trimester

dinsdag van 18:00u tot 22:00u — inschrijven via Magister

rapport amb. str.medewerkersouders
13apr

Schoolontwikkeling 08

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

medewerkers
14apr
19apr

Herkansingen 4

van maandag 19 april 2021 tot en met dinsdag 20 april 2021

aanvang 8.30u

examenbureau 4t105h115h126v126v138amb. str.medewerkersouders
21apr

Ouderbetrokkenheid 4

woensdag van 20:00u tot 22:00u — aanvang 20:00 u

avond medewerkersouders
29apr

Schoolexamen, uitreiking

donderdag van 15:00u tot 16:30u — leerlingen ontvangen hun officiele schoolexamencijfers. Beroep binnen 24 uur.

examenbureau 4t105h116v126v13medewerkersouders

mei 2021


03mei

Meivakantie

van maandag 03 mei 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021

vakantie 4t105h115h126v12medewerkersouders
17mei

Werkweek 1 klas 8

van maandag 17 mei 2021 tot en met vrijdag 21 mei 2021

welke klassen deze week gaan, wordt later bekend gemaakt.

uitstapje 4h104v108amb. str.medewerkersouders
17mei

Werkweek 1 klas 7

van maandag 17 mei 2021 tot en met vrijdag 21 mei 2021

welke klassen deze week gaan, wordt later bekend gemaakt.

uitstapje 5v117amb. str.medewerkersouders
17mei

Uitje klas 4h10 en klas 4v10

van maandag 17 mei 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021

uitje met de klas. Bestemming wordt nog bekend gemaakt.

uitstapje 4h104h114v10medewerkersouders
17mei

Stage klas 9

van maandag 17 mei 2021 tot en met maandag 31 mei 2021

winkelstage

stage 3hv93t94t10medewerkersouders
17mei

Stage 2, klas 4as10

van maandag 17 mei 2021 tot en met maandag 31 mei 2021

maatschappelijke stage

stage 4t105h115h126v12amb. str.medewerkersouders
17mei

Stage 2, klas 3as9

van maandag 17 mei 2021 tot en met zondag 30 mei 2021

winkelstage

stage amb. str.medewerkersouders
17mei

Ouderavond klas 07 Tamboerstraat, 3e avond

maandag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 7amb. str.medewerkersouders
17mei
17mei

Centraal examen, 1e tijdvak

van maandag 17 mei 2021 tot en met maandag 31 mei 2021

examenbureau 4t105h116v126v13medewerkersouders
18mei

Ouderavond klas 08 Oudedijk, 3e avond

dinsdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 8medewerkersouders
18mei

Medezeggenschapsraad vestiging 5

dinsdag van 18:00u tot 22:00u — bijeenkomst MR van onze school (onderdeel van Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland)

mr medewerkersouders
25mei

Werkweek 2 klas 8

van dinsdag 25 mei 2021 tot en met zaterdag 29 mei 2021

welke klassen deze week gaan, wordt later bekend gemaakt.

uitstapje 8amb. str.medewerkersouders
25mei

Schoolontwikkeling 09

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

5h115h126v12medewerkersouders
25mei

Werkweek 2 klas 7

van dinsdag 25 mei 2021 tot en met zaterdag 29 mei 2021

welke klassen deze week gaan, wordt later bekend gemaakt.

uitstapje 7amb. str.medewerkersouders
25mei

Cursus nieuwe medewerkers 09, eerste jaars

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — cursus voor nieuwe medewerkers, lokaal V02

medewerkersouders
29mei
31mei

Werkweek 3 klas 8

van maandag 31 mei 2021 tot en met vrijdag 04 juni 2021

welke klassen deze week gaan, wordt later bekend gemaakt.

uitstapje 4h104v108amb. str.medewerkersouders
31mei

Werkweek 3 klas 7

van maandag 31 mei 2021 tot en met vrijdag 04 juni 2021

welke klassen deze week gaan, wordt later bekend gemaakt.

uitstapje 3hv93t94h104v1078amb. str.medewerkersouders
31mei

Parcival uitje klas 5v11

van maandag 31 mei 2021 tot en met woensdag 02 juni 2021

les tm maandag 5e lesuur. Daarna vertrek.

uitstapje 5v11medewerkersouders
31mei

Parcival uitje klas 4h11a

van maandag 31 mei 2021 tot en met woensdag 02 juni 2021

les tm maandag 5e lesuur. Daarna vertrek.

uitstapje 4h11amb. str.medewerkersouders
31mei

Eindpresentaties klas 4as10, voorbereiding

van maandag 31 mei 2021 tot en met dinsdag 01 juni 2021

vanaf 8.30u op school

afwijkend rooster 3t94h104h114v105v11amb. str.medewerkersouders
31mei

Diataalonderzoek 2, klas 7

van maandag 31 mei 2021 tot en met vrijdag 11 juni 2021

onderzoek begrijpend lezen klas 8

afwijkend rooster 4t105h115h126v127medewerkersouders

juni 2021


01jun

Ouderavond klas 4hv10, 3e avond

dinsdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 4h104h114v10medewerkersouders
01jun

Ouderavond klas 09, 3e avond

dinsdag van 20:00u tot 21:30u — aanvang 20:00 u

avond 3hv93t978amb. str.medewerkersouders
01jun

Eindreis klas 5h11

van dinsdag 01 juni 2021 tot en met zaterdag 12 juni 2021

exacte datum wordt nog vastgesteld

uitstapje 5h11medewerkersouders
02jun

Eindreis klas 12

van woensdag 02 juni 2021 tot en met zaterdag 12 juni 2021

kunstreis naar Italie. Data onder voorbehoud

uitstapje 4h104h114t104v105h115h125v116v126v13medewerkersouders
02jun

Eindpresentaties klas 4as10

van woensdag 02 juni 2021 tot en met donderdag 03 juni 2021

presentatie van en over de leerling

avond amb. str.medewerkersouders
07jun

Eindreis klas 4t10

van maandag 07 juni 2021 tot en met vrijdag 11 juni 2021

data onder voorbehoud

uitstapje 4t10amb. str.medewerkersouders
07jun

Toetsweek 4, klas 3t9, 4h10, 4v10, 4h11, 5v11, 5v12

van maandag 07 juni 2021 tot en met vrijdag 11 juni 2021

vmbo 3, havo 3 en 4, vwo 3, 4 en 5

examenbureau 3hv93t94h104h114v105h125v1178amb. str.medewerkersouders
07jun

Eindreis klas 4as10

van maandag 07 juni 2021 tot en met maandag 14 juni 2021

uitstapje amb. str.medewerkersouders
08jun

Platform sectieleiders 6

dinsdag van 15:15u tot 17:00u

4t10medewerkersouders
08jun

Intervisie 5

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — voor 2e en 3e jaars medewerkers, lokaal V02

4t10medewerkersouders
14jun

Profielwerkstuk, maken door klas 4h10, 4h11 en 5v11

van maandag 14 juni 2021 tot en met vrijdag 02 juli 2021

leerlingen werken zelfstandig aan een onderzoek

afwijkend rooster 4h104h115h115v11medewerkersouders
14jun

Diataalonderzoek 3, klas 8

van maandag 14 juni 2021 tot en met vrijdag 25 juni 2021

onderzoek begrijpend lezen klas 8

afwijkend rooster 3hv93t94h104h114t104v105h115h125v116v1278medewerkersouders
15jun

Euritmie, opvoeringen klas 4h10 en 4v10

dinsdag van 19:00u tot 21:00u — leerlingen tonen in een voorstelling wat ze in de les geleerd hebben

avond 4h104v10medewerkersouders
15jun

Schoolontwikkeling 10

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de school

medewerkers
15jun

Cursus nieuwe medewerkers 10, eerste jaars

dinsdag van 15:30u tot 17:00u — cursus voor nieuwe medewerkers, lokaal V02

5h11medewerkersouders
16jun

Centraal examen, uitslag 1e tijdvak

woensdag van 16:00u tot 20:00u — leerlingen worden vanaf 16 u gebeld

examenbureau 4t105h116v126v13amb. str.medewerkersouders
17jun

Euritmie, opvoeringen klas 4h10 en 4v10

donderdag van 19:00u tot 21:00u — leerlingen tonen in een voorstelling wat ze in de les geleerd hebben

avond 4h104v10medewerkersouders
17jun

Doorstroomprogramma klas 4t10 naar klas 4h11, intake

van donderdag 17 juni 2021 tot en met vrijdag 18 juni 2021

examenbureau 4t10medewerkers
21jun

Herkansing aanvragen 5

maandag — uiterste datum om een herkansing aan te vragen tot 23:59 u

examenbureau 3t94h104h114v105v11amb. str.medewerkersouders
21jun

Euritmie, opvoeringen klas 3t9

maandag van 19:00u tot 21:00u — leerlingen tonen in een voorstelling wat ze in de les geleerd hebben

avond 3t9medewerkersouders
21jun

Centraal examen, 2e tijdvak

van maandag 21 juni 2021 tot en met woensdag 23 juni 2021

herexamen

examenbureau 4t105h116v126v13medewerkersouders
21jun

Doorstroomprogramma klas 4t10 naar klas 11h4

van maandag 21 juni 2021 tot en met donderdag 01 juli 2021

voor leerlingen.

examenbureau 4t10medewerkersouders
22jun

Medezeggenschapsraad Stichting, Leiden

dinsdag van 20:00u tot 22:00u — bijeenkomst MR van de overkoepelende stichting

mr medewerkersouders
28jun

Herkansingen 5

van maandag 28 juni 2021 tot en met dinsdag 29 juni 2021

klas 9t, 9ta,10h, 10v, 11h4 en 11v5

examenbureau 3t94h104h114v105v11medewerkersouders
29jun

Medezeggenschapsraad vestiging 6

dinsdag van 17:30u tot 22:00u — bijeenkomst MR van onze school (onderdeel van Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland)

mr medewerkersouders
29jun

Euritmie, opvoeringen klas 3h9 en 3v9

dinsdag van 19:00u tot 21:00u — leerlingen tonen in een voorstelling wat ze in de les geleerd hebben

avond 3hv9medewerkersouders
30jun

Introductiemiddag

woensdag van 13:30u tot 15:30u — aanvang 13:30 u

instroom medewerkersouders

juli 2021


01jul
05jul

Uitje klas 3t9,

van maandag 05 juli 2021 tot en met dinsdag 06 juli 2021

uitje met de klas. Bestemming wordt nog bekend gemaakt.

uitstapje 3t9medewerkersouders
05jul

Sint Jan

maandag — zomerfeest

feest
06jul

Cultuurdag

dinsdag — leerlingen volgen rooster met alternatieve activiteiten

afwijkend rooster
08jul

Uitreiking diploma klas 4t10

donderdag van 19:00u tot 21:00u — voor ouders en belangstellenden.

examenbureau 4t10medewerkersouders
08jul

Uitreiking beelden klas 4t10

donderdag van 13:00u tot 15:00u — voor leerlingen.

examenbureau 4t10medewerkersouders
08jul

Inhaaldagen 1

donderdag — alleen leerlingen die werk af moeten maken, komen op school

afwijkend rooster
12jul

Schoolfeest 3 (onder voorbehoud)

maandag van 20:30u tot 01:30u — de leerlingraad organiseert een feest in een discotheek in de stad

feest
12jul

Inhaaldagen 2

van maandag 12 juli 2021 tot en met dinsdag 13 juli 2021

alleen leerlingen die werk af moeten maken, komen op school

afwijkend rooster
12jul

Boeken inleveren

maandag van 10:00u tot 15:00u — schoolboeken inleveren bij de firma Van Dijk in de hal van de school. Niet voor leerlingen van de Ambachtelijke stroom.

afwijkend rooster
13jul

Uitreiking diploma klas 5h11

dinsdag van 19:00u tot 21:00u — voor ouders en belangstellenden

examenbureau 5h11medewerkersouders
13jul

Uitreiking beelden klas 5h11

dinsdag van 11:00u tot 13:00u — voor leerlingen. Aanvang 14 u

examenbureau 5h11medewerkersouders
15jul

Uitreiking diploma klas 5h12 en 6v12

donderdag van 19:00u tot 21:00u — voor ouders en belangstellenden.

examenbureau 6v126v13medewerkersouders
15jul

Uitreiking beelden klas 5h12 en 6v12

donderdag van 11:00u tot 15:00u — voor leerlingen. Aanvang 13 u

examenbureau 6v126v13medewerkersouders
16jul

Rapport, uitreiking 3e trimester

vrijdag van 00:00u tot 10:00u — rapport wordt door mentor in periodetijd aan de leerlingen uitgereikt. Om 10 u vrij

rapport 3hv93t94h104h114v105v1178amb. str.medewerkersouders
16jul

Jaarafsluiting zomer

vrijdag — personeel sluit (school)jaar feestelijk af

medewerkers