vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

financiële informatie

Om het vrijeschoolonderwijs zo goed mogelijk te kunnen realiseren, vragen we jaarlijks een financiële bijdrage per leerling; de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om extra onderwijsactiviteiten en materiaal te bekostigen, waarvoor de school geen geld van de Rijksoverheid ontvangt. Deze bijdrage is essentieel om als vrijeschool te kunnen blijven bestaan.

Als ouders de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk niet kunnen betalen, vormt dit voor een leerling geen belemmering om deel te nemen aan de lessen. Op de derde bijeenkomst van het klassenouderoverleg van het schooljaar wordt verantwoording afgelegd over de precieze besteding van de ouderbijdrage in het afgelopen schooljaar.

Jaarinkomen / Ouderbijdrage per kind per jaar
Tot € 10.000 / € 300
Tot € 15.000 / € 500
Tot € 20.000 / € 750
Tot € 25.000 / € 1.000
Tot € 30.000 / € 1.200
Tot € 40.000 / € 1.500
Tot € 50.000 of meer / € 2.000

Jaarlijkse kosten voor reizen en uitstapjes
klas 7 - Werkweek boerderij € 110
klas 8 - Werkweek Ardennen € 200
klas 10 - Zeilweekeinde (vrijwillig) € 175
klas 10 - vmbo-tl AS - Eindreis € 480
klas 11 - Parcivalweekeinde € 50
klas 11h5 - Eindreis € 498
klas 11v5 - Projectweken juni € 125
klas 12 - Kunstreis € 700