vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

absentie

Het is belangrijk dat ouders de absentie van hun zoon/dochter tijdig (vooraf) melden via het absentieformulier hier onder. Hiermee kunt u absentie wegens ziekte, bezoek arts, tandarts en orthodontist doorgeven. Er kan ook een boodschap worden ingesproken op het antwoordapparaat.
Voor alle andere redenen van absentie moet verlof worden aangevraagd door het invullen van het verlofformulier bij verlof buiten schoolvakanties