vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Ouders

(tekst in bewerking)

Samen met de leerlingen en het college vormen de ouders een belangrijk onderdeel van de schoolgemeenschap.

 

klachtenregeling

Vragen, problemen, zorgen en klachten kunnen in elke school ontstaan over de meest uiteenlopende zaken. Zij kunnen zich voordoen in alle mogelijke combinaties van leerlingen, personeelsleden en ouders. Het is belangrijk dat diegene die met een probleem rondloopt, dit zo snel mogelijk meldt. Hiertoe is deze handleiding opgesteld.

lees verder...

schoolboeken

De benodigde schoolboeken worden door school in bruikleen gegeven.

lees verder...

verlof buiten schoolvakanties

Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties van 10 schooldagen of minder (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de leerplichtwet 1969)

lees verder...

verzekeringen

De school heeft een doorlopende reis – en ongevallenverzekering.

lees verder...