vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

voorzieningen

Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie

Stel je hebt dyslexie. Dan is het fijn als je over bepaalde faciliteiten beschikt bij toetsen en examens. Bijvoorbeeld een laptop, een geel mapje of iets anders. Via de onderstaande link kun je opgeven welke faciliteiten je wilt gebruiken.

Opgeven faciliteiten voor dyslectische leerlingen

Kantine

De kantine wordt gevoerd door een medewerker van de school, geassisteerd door leerlingen van het kantineteam. Je kunt er tegen vriendelijke prijzen allerlei vers gemaakte (biologische) etenswaren kopen. Ook staat er een aantal automaten met gezonde ‘snacks’ waar je met contant geld iets uit kan halen.

Kluisjes

Momenteel zijn er geen kluisjes meer vrij.
Leerlingen van de brugklas krijgen bij aanvang van het schooljaar een eigen kluisje. Dat kluisje staat in de gang bij het eigen lokaal. De kluisjes worden kosteloos door de school beschikbaar gesteld. Aan het einde van het schooljaar moeten de leerlingen het kluisje ontruimen en de sleutel teruggeven.
Leerlingen van de hogere klassen kunnen aan het begin van het schooljaar een kluisje aanvragen via de website van de school. Leerlingen met een klusje gebruiken dat tot ze van school gaan. Het gebruik van een kluisje kost € 20,- per schooljaar. Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders een rekening voor het gebruik van een kluisje.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor bepaalde practica en handvaardigheidslessen zijn persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar, zoals een veiligheidsbril, gehoorbeschermers, en dergelijke. Je bent verplicht deze voorzieningen te gebruiken
(zie schoolreglement).

Schooltrui

De actie voor het kopen van een schooltrui (met of zonder zelf bedachte opdruk) was een doorslaand succes!!
Momenteel is er geen mogelijkheid tot het kopen van een trui, maar deze actie gaat zeker herhaald worden.

Telefoneren

Als je ten behoeve van schoolactiviteiten of in een noodgeval wilt bellen, kun je gebruik maken van de vaste telefoonlijnen bij de receptie.

Verloren en gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kun je afgeven en afhalen bij de receptie. Daar worden ze een week bewaard. Als ze niet zijn opgehaald, worden ze opgeslagen in het magazijn. Enkele keren per schooljaar worden alle gevonden voorwerpen uitgestald in de hal, zodat iedereen zijn eigendommen kan terugvinden. Wat daarna achter blijft, wordt weggegeven aan een goed doel, bijvoorbeeld het Leger des Heils of een vergelijkbare instelling.