vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

correctie studiewijzer n

Hier vind je correcties op de studiewijzers.

Erratum dd 26-3-2018

Studiewijzer 10t4 11h5-12h5-12V6-13V6
In het dataoverzicht op de laatste pagina staat bij “herkansing toetsweek” ten
onrechte dinsdag 14 december 2017. Dat moet zijn donderdag 14 december 2017.
Studiewijzer 9t3
Voor het vak kunst staat ten onrechte 10% als wegingsfactor vermeld voor het
onderdeel kunstgeschiedenis (periode). Dat moet zijn 5%.
Studiewijzer 11h5-12h5-12v6
Voor het vak Duits zijn de volgende wijzigingen in de data doorgevoerd.
Voor havo 5:
spreekvaardigheid gaat naar toetsweek januari, schrijfvaardigheid gaat naar
toetsweek maart.
Voor vwo 6:
schrijfvaardigheid gaat naar toetsweek januari, spreekvaardigheid gaat naar
toetsweek maart.
Studiewijzer 12v6
Voor het vak Biologie zijn de volgende wijzigingen van kracht: Hoofdstuk 17 en 18
maken ook deel uit van de toetsing van SE13, metabolisme & …
Studiewijzer 11v5, 12v5
Periode projectieve meetkunde is in tegenstelling tot wat het PTA vermeldt NIET
herkansbaar.
Studiewijzer 10h4, 11h4
Wiskunde A: Voor 10h4 vormt de periode wiskunde A (SE4) het praktijk deel van het
onderwerp statistiek en weegt samen met de toets (SE3) 10%, Dit is in het PTA
onjuist vermeld als 2x 10%.
Voor 11h4 vormt de periode wiskunde A (SE4) het praktijk deel van het onderwerp
statistiek en weegt samen met de toets (SE3) 15%, Dit is in het PTA onjuist vermeld
als 2x 15%.