vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

studiewijzers

Aan het begin van het examentraject (klas 9 of 10) ontvangt de leerling een studiewijzer met het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de herkansingsregeling. Daarnaast maken de leerkrachten bij elk vak een werkwijzer. Aan de hand daarvan kunnen de leerlingen een planning maken en goed voorbereid de schoolexamens maken.
Er kan iets gewijzigd worden in een studiewijzer. Die wijzigingen staan in het bestand 'Erratum'.

Studiewijzers

T = vmbo-t
H = havo
V = vwo