vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

12v6 en 13v6