vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

10h4 en 11h4