vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

tekstformulier eindexamenboekje 2018

De volgende tekst over mijn eindpresentatie moet in het programmaboekje komen: