vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

aanvraag dyslexie faciliteiten

Op dit formulier kun je aangeven van welke faciliteiten je gebruik zou willen maken tijdens toetsen en het examen.