vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

formulieren (overig)

Hier staan de overige formulieren die je nodig kan hebben. Mis je er eentje, laat het ons weten.

 

aanvraag bezoek vervolgopleiding

Lees het formulier goed door, print het uit en vul het in.

lees verder...

aanvraag dyslexie faciliteiten

Op dit formulier kun je aangeven van welke faciliteiten je gebruik zou willen maken tijdens toetsen en het examen.

lees verder...

aanvraag rekentoets

Er komt een nieuw formulier.

lees verder...

tekstformulier eindexamenboekje 2018

De volgende tekst over mijn eindpresentatie moet in het programmaboekje komen:

lees verder...

profielkeuze klas 9

Formulieren voor het kiezen van profielvakken

lees verder...

vmbo - tevredenheidsonderzoek examenleerlingen vmbo

We willen je vragen deel te nemen aan deze enquête over je ervaringen met onze school. De school wil een beter inzicht krijgen in haar sterke en zwakke kanten. Daar kun jij als leerling het beste voor zorgen.

lees verder...

havo - Tevredenheidsonderzoek examenleerlingen havo

We willen je vragen deel te nemen aan deze enquête over je ervaringen met onze school. De school wil een beter inzicht krijgen in haar sterke en zwakke kanten. Daar kun jij als leerling het beste voor zorgen.

lees verder...

vwo - Tevredenheidsonderzoek examenleerlingen vwo

We willen je vragen deel te nemen aan deze enquête over je ervaringen met onze school. De school wil een beter inzicht krijgen in haar sterke en zwakke kanten. Daar kun jij als leerling het beste voor zorgen.

lees verder...