vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

schoolgids

Afgelopen schooljaar mochten we 138 leerlingen feliciteren met hun diploma.
Zij hebben een geweldige prestatie geleverd. Ook wij zijn trots op hen, net als hun ouders en verzorgers en de docenten. Een diploma met een mooie cijferlijst is belangrijk. Maar met goede cijfers alleen red je het niet in een wereld die voortdurend in beweging is. Naast intellectuele ontwikkeling is ook innerlijke ontwikkeling belangrijk. Ontdekken wie je bent, waar je talenten liggen en hoe je die kunt aanspreken. Oog hebben voor de ander en de wereld om je heen. Creatief zijn in het omgaan met allerhande vraagstukken. En plezier hebben in leren, zodat je dat je leven lang blijft doen. Het Rudolf Steiner College is een plek die leerlingen inspireert en stimuleert om zichzelf te leren kennen en ontwikkelen. Een plek waar leerlingen zich thuis voelen. Waar ze zichzelf mogen zijn. Een school die mensen wil zien in al hun mogelijkheden.

Worden wie je bent. Daar gaat het om op het Rudolf Steiner College. De middelbare
schooltijd is een fase die bepalend is voor de rest van je leven. Het onderwijs programma richt zich op een veelzijdige ontwikkeling. Naast de cognitieve vakken als wiskunde, Nederlands, biologie krijgen leerlingen daarom ook kunstzinnige en ambachtelijke vakken, zoals toneel, muziek, euritmie/dans, textiel en schilderen. Niet alleen in de eerste twee, maar in alle leerjaren. Het onderwijs is afgestemd op de belevingswereld van de leerling, zodat het nauw aansluit bij zijn of haar ontwikkeling.