vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

klas 7