vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

vacatures

Het Rudolf Steiner College is een school voor vwo, havo en vmbo-tl in Rotterdam. De school maakt, samen met de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Leiden en Den Haag, deel uit van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN). De school werkt vanuit een leerplan dat gebaseerd is op het gedachtegoed van Rudolf Steiner en geeft de leerlingen de ruimte ‘te worden wie ze zijn’. Daarbij is de school een vrijeschool in en van deze tijd. Met 920 leerlingen en 110 betrokken en enthousiaste medewerkers is het Rudolf Steiner College een overzichtelijke school waar leerling en leraar zich in een veilige en inspirerende omgeving kunnen ontwikkelen.

Werken op het Rudolf Steiner College

Werken op het Rudolf Steiner College betekent werken in een lerende organisatie.
Een omgeving waarin mensen durven te onderzoeken, te leren en graag met elkaar bespreken hoe de lessen en het werk zo goed mogelijk gedaan kan worden. Zij kunnen het antroposofisch gedachtegoed vertalen naar de huidige onderwijspraktijk. Een ondernemende houding, ambitie en initiatiefkracht worden gewaardeerd. Er is een intern scholingsprogramma door docenten onderling, met intervisie en uitwisseling. Het volgen van scholing buiten de school wordt gestimuleerd en ondersteund.

Als je interesse hebt in werken op onze school, kun je dat ook als er geen vacatures open staan, kenbaar maken door het sturen van een open sollicitatie naar info@rudolfsteinercollege.nl ter attentie van mevrouw Maclean. Van docenten vragen wij een 1e of 2de graads bevoegdheid.

- Vacature Remedial Teacher (0,6 fte)

Taakomschrijving remedial teacher
Als remedial teacher begeleid je leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren (didactiek) zowel individueel als in groepsverband. Onderliggend is de specifieke hulpvraag van de leerling, deze richt zich met name op het leerproces. Als remedial teacher ben je betrokken bij het taal- en rekenbeleid. Tevens begeleid je, in samenwerking met het zorgteam, leerlingen bij diverse vormen van diagnostiek en adviseer je de ouders, medeleerlingen en collega’s bij de begeleiding.
Op alle gebieden lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de begeleiding in de school en adviseer je het onderwijzend personeel. Je werkt in een multidisciplinair team, waarin er intensief wordt samengewerkt met ouders, met externe partners en elkaar.

Taken:
Uitvoeren en coördineren van de screening op dyslexie
Bieden van groepslessen aan RT-leerlingen op het gebied van reken, lezen en spelling
Overleggen met en eventueel doorverwijzen naar interne of externe deskundigen
Begeleiden van leerlingen met leerachterstanden en/of ontwikkelingsproblematiek
Opstellen en uitvoeren, evalueren van individuele begeleidingsplannen voor leerlingen
Informeren van ouders over de begeleiding en voortgang
Rapporteren over de voortgang van leerlingen aan docenten, mentoren, teamleiders en zorgteam
Deelnemen intern en extern zorgoverleg
Ondersteunen zorgteam rondom afname Drempelonderzoek
Ondersteunen zorgteam rondom aannametijd

Standplaats:
Werkzaam op het Rudolf Steiner College in Rotterdam op de locaties Tamboerstraat en Oudedijk.

Schrijf een motivatiebrief en stuur deze samen met je CV naar Daphne Maclean, dma@vszh.nl, voor maandag 28 mei 2018. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Hanne van Asch hva@vszh.nl.

- Vacature Docent Koorzang/muziek (0,5 fte)

Vanwege het groeiende aantal leerlingen en wegens zwangerschapsverlof zijn we op zoek naar:
een docent koorzang en muziek.

Taken
u werkt vanuit uw eigen muziekmethode en niet volgens ‘het boekje’;
u bent thuis in verschillende genres: klassiek, wereldmuziek, pop;
u enthousiasmeert en inspireert de leerlingen als musicus;
u werkt leeftijdsgericht en kunt de leerlingen een veilig leerklimaat bieden;
u kunt inhoud, pedagogie en didactiek op originele wijze verbinden
u staat open voor het antroposofische mensbeeld en het curriculum van de vrijeschool
u weet uw eigen ideeën in te brengen in de muzieksectie en in de uitvoerende activiteiten op school, zoals concerten;
u heeft ervaring in het leiden van koorzang in grote groepen;
u heeft een tweedegraads lesbevoegdheid;
u staat open voor ‘life long learning’ en kunt uw eigen koers altijd aanpassen.

Het is belangrijk dat u in overeenstemming met de pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs werkt en de identiteit van de school onderschrijft.

De vacature is in eerste instantie zwangerschapsvervanging maar kan bij goed functioneren uitgroeien tot een vaste plek binnen de school. De aanstelling is voor 0,5 fte maar kan in de nabije toekomst uitgroeien tot 1 fte.

Schrijf een motivatiebrief en stuur deze samen met uw CV naar Daphne Maclean, dma@vszh.nl, voor maandag 28 mei 2018. Voor vragen kan je contact opnemen met Suzanne Verveer, svr@vszh.nl.

Vacature mentor klas 7 vrijeschool De Kaap

Per schooljaar 2017/2018 is er in Rotterdam eindelijk vrijeschoolonderwijs voor alle niveaus van het vmbo! Er is een samenwerking gestart tussen het Rudolf Steiner College (RSC) en de Young Business School Rotterdam (YBSR). Onder de licentie van het YBSR wordt vrijeschoolonderwijs aangeboden, dat voor een groot deel wordt vormgegeven door docenten van het RSC.
De YBSR is een relatief kleine school (ca 240 leerlingen) in een nieuw gebouw op Katendrecht. De vrijeschoolafdeling onder de naam Vrijeschool de Kaap, heeft momenteel twee 7e klassen met 28 leerlingen. Met ingang van het nieuwe schooljaar komen hier twee nieuwe 7e klassen bij.

Geinteresseerd? Lees de volledige vacature hier onder.