vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

schoolleiding

Samen met teamleiders is de schoolleiding verantwoordelijk voor beleids- en besluitvorming.


rector meneer S. Cooiman sco@vszh.nl

conrector meneer P. Scholtes psc@vszh.nl

personeel mevrouw S. Verveer svr@vszh.nl


ondersteuning van de schoolleiding:
managementassistente mevrouw D. Maclean dma@vszh.nl