vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

ondersteunend personeel


Aannamecommissie

voorzitter meneer Neuerburg jne@vszh.nl

mevrouw Minacapelli emi@vszh.nl

 

Administratie

financiële administratie mevrouw Labrie rla@vszh.nl

leerlingadministratie mevrouw Minacapelli emi@vszh.nl

ouderbijdrage mevrouw Glas dgl@vszh.nl

 

Communicatie mevrouw Penning de Vries cpe@vszh.nl

 

Dagelijkse leiding

dagelijkse roosterzaken mevrouw Maclean dma@vszh.nl

Magister meneer Hornberger eho@vszh.nl

 

Leerlingzaken

coördinator meneer de Meulmeester mme@vszh.nl

Klas 7 en 8 meneer van Veen rvv@vszh.nl

Klas 9 en 10 vmbo-tl meneer Karreman pka@vszh.nl

Klas 9 en 10 h/v meneer Trimbos vtr@vszh.nl

Klas 11 en 12 meneer de Meulmeester mme@vszh.nl

Administratieve ondersteuning mevrouw Dipdere gdi@vszh.nl

 

Examenbureau

Voorzitter meneer Amons ram@vszh.nl

Examencoördinator mevrouw Wittich kwi@vszh.nl

Medewerker mevrouw van der Kraan hkr@vszh.nl

 

Kantinebeheer en catering mevrouw Keerbergen ske@vszh.nl

mevrouw Zandstra mza@vszh.nl

 

Leerlingondersteuning

Zorgcoördinator mevrouw van Asch hva@vszh.nl

Schoolmaatschappelijkwerker medewerker Flexus smw-rotterdam@vszh.nl

Orthopedagoog medewerker Accent via hva@vszh.nl

Dyslexiecoach mevrouw van Rikxoort rri@vszh.nl

Leerlingbegeleider mevrouw van ’t Hof kho@vszh.nl

mevrouw Minacapelli emi@vszh.nl

Pestcoördinator mevrouw van Huijgevoort lhu@vszh.nl

Remedial teacher mevrouw Degen adg@vszh.nl

 

Facilitaire dienst

Hoofd facilitaire dienst mevrouw Pieper lpi@vszh.nl

Conciërge meneer Molenaar mmo@vszh.nl

Conciërge meneer Mousa Basha mmu@vszh.nl

Conciërge mevrouw Oglaza aog@vszh.nl

Onderhoud gebouw meneer Huskiç rhu@vszh.nl

 

Stages

Klas 9 en 10 meneer Vermeiden tve@vszh.nl

meneer Karreman pka@vszh.nl

Ambachtelijke stroom mevrouw Silva nsi@vszh.nl

 

Vertrouwenspersonen

Voor leerlingen mevrouw van Woggelum mwg@vszh.nl

Voor medewerkers meneer Barkmeijer hba@vszh.nl

 

Voorzitter klassenouders

meneer van Dijk adjvandijk@kpnmail.nl