vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

leerlingraad

Leerlingen bespreken de ontwikkelingen binnen de school en organiseren schoolfeesten samen met het lid van de schoolleiding die belast is met de bedrijfsvoering.