vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

Aanmelden

Helaas kunnen er geen leerlingen meer worden aangemeld voor de 7e klassen (brugklassen).


Hieronder treft u nog wel enige informatie over de aanmeldprocedure die wij hebben gevolgd en ons aanbod voor komend schooljaar. In het najaar van 2018 zal op deze plek informatie komen te staan voor het aanmelden voor de brugklas van schooljaar 2019-2020.

De wachtlijst die door loting is ontstaan, vindt u in het bestand hier onder.

Aanmeldprocedure
In de gemeente Rotterdam bestaat een centrale aanmeldprocedure voor het voortgezet onderwijs. Deze is opgesteld door FOKOR (koepel van Rotterdamse VO-scholen). Deze procedure geldt voor alle leerlingen binnen en buiten Rotterdam die zich aanmelden op Rotterdamse scholen. De procedure voor het schooljaar 2018-2019 is vastgelegd in de ‘Rotterdamse plaatsingswijzer’. Zie plaatsingswijzer.

Tweede locatie
Vanaf schooljaar 2018-2019 is door de gemeente extra huisvesting aangeboden aan onze school. Hierdoor kunnen wij beter tegemoet komen aan de vraag van leerlingen en ouders die naar het Rudolf Steiner College willen komen. Dit betekent dat we per volgend schooljaar een tweede locatie ter beschikking hebben aan de Oudedijk. Bij het aanmelden kon u uw voorkeur aangeven.

Voorrangsregel
Bij aanmelding hebben de volgende leerlingen voorrang:
leerlingen afkomstig van de vrije basisscholen.
leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op het Rudolf Steiner College hebben.

Voorkeurslijsten
Vanaf dit schooljaar gold dat ieder kind bij het aanmelden op de school van eerste voorkeur een voorkeurslijst inlevert. Op deze lijst staan de vijf keuzes van de leerling; de meest gewenste bovenaan. Per brugklastype kan een voorkeur worden aangegeven. Hierdoor konden meerdere keuzes worden gemaakt voor het Rudolf Steiner College. Enkele voorbeelden:

Een voorbeeld van een leerling met een havo/vwo- of vwo advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo Oudedijk
2. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo
3. School B havo
4. School B vwo
5. School C havo/vwo

Een voorbeeld van een leerling met een havo-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo
2. Rudolf Steiner College brugklas havo/vwo Oudedijk
3. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo
4. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo Oudedijk
5. School B

Een voorbeeld van een leerling met een vmbo-tl-advies:
1. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo
2. Rudolf Steiner College brugklas vmbo-tl/havo Oudedijk
3. Vrijeschool De Kaap vmbo-bl/kl/gl/tl
4. School C vmbo-tl/havo
5. School C vmbo-tl

Aanmelding leerlingen van buiten Rotterdam en leerlingen met LWOO

Kwam een leerling van een school buiten Rotterdam, dan kon hij/zij zich uiteraard ook bij ons aanmelden. Mogelijk werkte de basisschool niet met een voorkeurslijst. Bij de aanmelding van de leerling volstond dan het inleveren van ons aanmeldformulier (volledig ingevuld en ondertekend) samen met het document van de basisschool waarop het leerwegadvies vermeld staat. De voorkeuren konden ter plekke bij ons worden aangegeven.

De inhoudelijke overdracht van de leerlinggegevens van de basisschool naar onze school gebeurt naderhand door de scholen zelf.

Voor leerlingen met een LWOO-indicatie bestaat een afwijkende aanmeldprocedure. Informatie hierover vindt u in de Rotterdamse plaatsingswijzer.

 

aanmelden hogere leerjaren

Het kan zijn dat een leerling in een hoger leerjaar wil instromen op het Rudolf Steiner College.

lees verder...

aanmelden Ambachtelijke Stroom

Leerlingen met een lwoo indicatie worden bij ons in de Ambachtelijke Stroom voor vmbo-tl geplaatst en kunnen vanaf 5 februari aangemeld worden.

lees verder...